Vi er endring - vi gjør det byggenæringen snakker om

Betongindustridagene 2021 - 1o, 11, 17. feb og 24. mars

Innhold

Digitale seminarer februar og mars

Vi vil i februar og mars tilby gratis seminarer. Man kan delta på så mange seminarer man ønsker. Kryss av på de du ønsker å delta på og vi sender ut lenke til seminaret noen dager før gjennomføring. Alle seminarer starter kl 12.00 og varer 2-3 timer.

Seminar 1: Juridisk seminar - kun for medlemmer - 3.feb

Juridisk seminar går over tre timer inkludert spørsmål/debatt til slutt. Seminaret tar for seg aktuelle saker gjennom 2020, kanskje med særlig fokus på erfaringene gjennom pandemien så langt. Vi drøfter også kontraktspørsmål og den nye byggherreforskriften. 

Fordragsholdere: Harald Fosse m.fl.

Start kl: 12:00

Varighet: 2-3 timer

Målgruppe: Daglig ledere og kontraktsansvarlige

Innhold Foredragsholder
Presentasjon Alle
Nytt fra lovgiver, domstoler mv. Julie og Harald
Kom/spørsmål Julie og Harald
Elementleveransen i samspill-prosjektet Harald
Elementleveransen i samspill-prosjektet Harald
Kom/spørsmål Harald
Alternative tvisteløsninger Harald
Ny byggherre-forskrift i kraft 1.1.2021: Gjennomgang av de vikigste endringene  
Kom/spørsmål  
Nyheter i arbeidsretten med særlig fokus på tiltak knyttet til pandemien:     
Avslutning   

Seminar 2: EPD-Tagger- Broen mellom EPD og BIM- 2. feb

EPD-BIM-prosjektet har i løpet av de siste årene utviklet verktøyer EPD-Tagger. Dette gjør det mulig å koble EPD-data direkte opp mot prosjekt i BIM. Resultatet av dette er en enklere og mer presis måte å gjenspeile CO2 avtrykket på det prosjekterte bygget.

Seminaret vil by på:

  • Bakgrunn, forløp og resultat av prosjektet
  • Demonstrasjon av bruken av EPD-Taggeren
  • Erfaring av bruken av EPD-Tagger i prosjekt
  • Innføring i installasjon og bruk av EPD-Taggeren

Start kl: 12:00

Varighet: 2 timer

Målgruppe: Miljø, salg og prosjektledelse

Tema

Innhold

Foredragsholder

EPD-BIM

Vi gir et innblikk i hvordan EPD-BIM-prosjektet har utviklet seg fra en ide til realitet.

Thomas Bø

Presentasjon av verktøyet

Jan Børge Loe er en av de som har En demonstrasjon av hvordan EPD-taggeren fungerer

Jan Børge Loe, Loe Betongelementer

Erfaring ved bruk

Peter H. Kermit vil dele sin erfaring fra bruken av EPD-Taggeren i tidligere prosjekt.

Peter H. Kermit, Contiga

Minikurs

Det vil bli avholdt et kurs i installasjon og bruk av EPD-Taggeren. Kurset blir ledet av utviklerne av verktøyet, BuildingPoint Scandinavia og LCA.no.

 

Magnus Norum og Espen Skogsrud, BuildingPoint Scandinavia/Ole Iversen, LCA.no

 

Seminar 3: Dimensjonering, avstivning og innfestingsdetaljer - 4.feb

Seminaret tar utgagnspunkt i teorigrunnlaget fra Betongementboka bind B, og drøfter innledningsvis konstruksjonssikkerhet, laster, volumeendringer og miljøkrav til konstruksjoner. Deretter avstivningssystemer og forbindelser i betongelementkonstruksjoner.

1200-1230 -  Introduksjon til betongelementbøkene.

1230-1240 -  Pause

1240-1310 -  Dimensjoneringsgrunnlag

1310-1320 -  Pause

1320-1350 -  Avstivningssystemer

1350-1400 -  Pause

1400-1430 -  Kraftoverføringer i forbindelser  

1430-1440 -  Pause

1440-1500 -  Forankring av stål

Fordragsholdere fra ARCON AS

Start kl: 12:00

Varighet: 3 timer

Målgruppe: Rådgiver/Konstruktører/Prosjektleder

Seminar 4: Omdømme, politikk og salg - 10.feb -kun for for medlemmer

Webcasten handler om følelser, fakta, politikk og salg. Oppfatninger om byggematerialer skaper følelser og engasjement. Hvordan bli en god samtalepartner og ambassdør for bedriften?

Tider (ca-tider) Tema   Foredragsholdere
12:00 - 12:20 Intro, følelser og fakta John-Erik og Henriette fra NHO studio
12:20 - 12:40 I møte med lokalpolitikken og Sp Varaordfører i Harstad, Espen Andre Ludviksen (Senterpartiet)
12:40 - 12:45 Kort pause  
12:45 - 13:10 Erfaringer fra Nord-Norge   
  Del 1: Historien fra Alta (10 min) Ole Marius Thomassen og Olav Jørgensen, Jaro
  Del 2: Samtale med bedriftsledere (15 min) Isak Berntsen (Element NOR), Svein Helge Nøstdahl (Nordland Betongelement), Olav Jørgensen og Ole M. Thomassen (Jaro)
13:10 - 13:20 Erfaringer fra Østlandsområdet Edgar Bakke (Brødrene Østbye) 
13:20 - 13:30 Hvordan bli en god samtalepartner/ambassadør John-Erik og Henriette fra NHO studio
13:30 - 13:50 I møte med lokalpolitikken og Ap Ordfører i Lillehammer, Ingunn Trosholmen (Ap)
13:50 - 14:00 Veien fremover - omdømme, politikk og salg John-Erik og Henriette fra NHO studio

 

Foredragsholdere: Henriette Grønn med flere

Start kl: 12:00

Varighet: 2 timer

Målgruppe: Salg og marked

Seminar 5: Kraftoverføring bind C - 17.feb

Seminaret tar utgagnspunkt i teorigrunnlaget fra Betongementboka bind C, og drøfter dekkesystemer/skiver, bjelke/søyle, sandwichelementer, løfteandordninger og forbindelser.

Foredragsholder fra ARCON AS

Start kl: 12:00

Varighet: 3 timer

Målgruppe: Rådgiver/Konstruktører/Prosjektleder

Seminar 6: Konstruktiv fiberarmering i slanke betongkonstruksjoner - 11.feb

Seminaret er et samarbeide mellom Betongelementforeningen og betongklyngen N3C, seminaret drøfter FoU og kunnskapsfronten for konstruktiv bruk av fiberarmert betong.

Velkommen, kort intro

12:00 – 12:15                     Velkommen og innledning til seminaret. v/ Geir Frantzen Betongklyngen N3C og John Erik Reiersen BEF

Grunnlag for bruk av fiberarmering

12:15 – 12:35­                     NB 38 Fiberarmert betong i bærende konstruksjoner v/ Sindre Sandbakk Regionleder Dr.techn Olav Olsen AS     

Fiberarmering – hvilke muligheter åpner seg

12:35 – 12:55                     Hvorfor satser Element Nor AS på fiber – erfaringer så langt. v/ Isak Berntsen, Daglig leder Element Nor AS

12:55 – 13:15                     Erfaringer fra lab testing på UIT med basis i NB 38 v/ Boy A Buyle, Laboratorieleder Bygg- og anleggslaboratoriet ved UIT Norges Arktiske Universitet, Campus Narvik

13:15 – 13:35                     Betongsammensetning – viktige forutsetninger for vellykket bruk av fiber v/ Berit G Pettersen, Teknologileder Unicon AS

13:35 – 13:55 ­                   Sertifiserte produkter – Er veien er kortere for prefabrikkerte elementer? Jan Karlsen, Spesialkonsulent Kontrollrådet

Kaffepause                       

Knutepunkter og mulighet for studentoppgaver

14:00 – 14:20                     Mulighet for gjennomføring av bachelor og masteroppgaver for å avdekke effekten av bruk av fiber i typiske knutepunkter i betongelementer v/ Magne Lysberg, Siv Ing MRIF ARCON prosjekt AS

Oppsummering og veien videre

14:20 ­– 14:30                     N3C Workshop våren 2021 og BEF v/ John Erik og Geir

Foredragsholdere fra UiT Campus Narvik, SINTEF Narvik og Betongklyngen N3C.

Start kl: 12:00

Varighet: 3 timer

Målgruppe: Rådgiver/Konstruktører/Prosjektleder/Marked og salg

Seminar 7:HMS i logistikk og på byggeplass - 18.feb

HMS seminaret handler om logistikk fra fabrikk til byggeplass, med fokus på rigg- og håndtering på byggeplass. Vi går også gjennom aktuelle hendelser, regelverksendringer og ting som har skjedd på utstyrs/hjelpemiddelfronten det siste året.

 

Innhold

Foredragsholder

 

12.00-12:10

Innledning

Jane Mælen, Leder HMS utvalget

 

12:10-12:30

Nytt fra Arbeidstilsynet 2020, hva lærer vi ved tilsyn?

Anne Sørum, Arbeidstilsynet

 

12:30-12:35

Kom/spørsmål

   

12:35-12:45

Pause

 

 

12:45-13:00

Byggmontasje får eget fagbrev - hva betyr det for bransjen?

John-Erik Reiersen, Betongelementforeningen

 

13:00-13:05

Kom/spørsmål

   

13:05-13:25

Risiko, risikoforståelse og ledelse - logistikk og byggeplass

ENA

 

13:25-13:30

Spørsmål/kommentarer

   

13:30-13:40

Pause

 

 

13:40-13:55

Lessons Learned fra ulykker - sikkerhetstilråding 2021

Magne Lysberg, Arcon AS

 

13:55-14:00

Spørsmål til sikkerhetstilråding

 

 
 

Slutt

   

Foredragsholdere fra: Arbeidstilsynet og Betongelementforeningens HMS utvalg.

Start kl: 12:00

Varighet: 2 timer

Målgruppe: Montasje og HMS

Seminar 8:Forskningsprosjektene boligbygg og studentboliger - MERK ny dato 29. april

Seminaret handler om NORSUS forskningsprosjektet på 4, 8 og 16 etasjes boligbygg og studientboliger. ARCON AS går gjennom bygningsmodellen, mens NORSUS går gjennom livsløpsanalysen (LCA) av prosjektet og benchmarker det mot tilsvarende byggeprosjekt i massivtre. Forskningsprosjektet er en fortsettelse av studie på kontorbygg. Arbeidet ble igangsatt våren 2020, og ferdigstilles i april 2021. 

Foredragsholdere fra: Betongelementforeningen, NORSUS og ARCON med flere

Start kl: 12:00

Varighet: 3 timer

Målgruppe: Marked og salg

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: