Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

Kurs og arrangementer

Om kurs og arrangementer

Les mer om krav til kompetanse ifm kurs

Betong Norge arrangerer flere kurs innen betongfaget i henhold til kompetansekravene i Betongopplæringsrådet.  Vi holder A-kurs i Betongproduksjon og transport og U-kurs i utførelse av betongkontruksjoner og montasjeteknikk.

MERK: Les nøye hvilke krav som settes til utdannelse ifm tildeling av kompetansebevis for utførsel av betongkonstruksjoner. Man må ha universitet, høyskole, fagskole eller fagbrev innen Betongfaget eller annet byggfag(tømrer). Fagbrev sveis er ikke godkjent. 

Ved utdannelse fra andre land. Her må utdannelse være godkjent av NOKUT For at Betongopplæringsrådet skal kunne tildele kompetansebevis. Ta kontakt med BOR ved spørsmål. Kontakt info her

Les mer om:

Kompetansebevis fra BOR koster følgende: Nytt kort – 1200, – Oppgradering av kort – 1200, – Duplikat av kort – 900, –

Videre holder vi seminarer i Betongelementboka og andre relevante fagseminarer. Kursene arrangereres flere steder i landet. Har du spørsmål om kurs er det bare å ta kontakt med oss.

Krav til fallsikring ifm U5

Læringsmål for Betong Norges grunnkurs sikring og arbeid i høyden

Kunnskap om regelverket for arbeid i høyden, ergonomiske forhold rundt bruk av sikringsutstyr og belastninger kroppen utsettes for ved fall. Psykiske virkninger av fall, herunder hengetraume.

Kontroll, kassasjonskriterier og forebyggende vedlikehold av utstyr.

Demonstrasjons- og instruksjonsdel av kurset

Utstyr for sikring mot fall

Fallteori

– Bruk av sele

– Kompatibelt utstyr

– Tilkobling til sele

– Festepunkter

– Begrensninger i utstyret

– Enkelt redningsutstyr

Praktisk del i rigg - se film her fra tidligere kurs

Kursdeltagerne erfarer  hvordan det er å henge fritt i fallsikringsutstyret, praktisk gjennomføring av kameratredning og kameratsjekk

– Hvordan ikle seg utstyret korrekt

– Fangline og støttestropp

– Kameratsjekk før arbeidsstart

– Tilkoblingspunkt

– Forflytning og sikring

– Verktøy og sikring

– Fallblokker og annet relevant utstyr

– Personlig kontroll og vedlikehold av utstyr

– Enkel redning evt. bruk av evakueringsutstyr

– Evakuering fra lift

Skal man ta kurset, så kreves det at det inneholder så langt som de ovenfornevnte læringsmål. Ser helst at man deltar på 1 dags kurs med både teori og praksis.

Dokumentasjon på gjennomført fallsikring må oversendes for å få tildelt kompetansebevis. Bruk

Krav til - Sikker bruk av løfteredskap - G11 (Modul 2.3-støtte)

Anhukerkurs kan ha så mangt innhold, og varigheten kan være mellom 4-8 timer i klasserom. (Modul 2.3 er på 16 timer i klasserom, og innholdet er bestemt i fastsatt opplæringsplan)

Det kan søkes om fritak for opplæring  fra E-læringskurset  dersom man har:

  1. Kompetansebevis ikke eldre enn 5 år fra sertifisert sikkerhetsopplæring på en av klassene:

G1-Mobilkran

G2-Tårnkran

G3-Sving-Portalkran

G4-Traverskran

G8-Lastebilkran

Alternativt: Kursbevis fra sertifisert opplæringsvirksomhet 2. Kursbevis ikke eldre enn 5 år fra sertifisert opplæringsvirksomhet for - Gjennomført Modul 2.3

Deltagere op U5 kurset tar Sikker bruk av løfteredskap - G11- modul 2.3. Etter gjennomført e-læringskurs får man kursbevis (E-læringskurset gir pr i dag ikke kompetansbevis).

 

  • Nini Mollatt
  • Kursrådgiver

2 resultater

Type arrangement
Velg område
Fylker

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: