Seminar 26. januar:

Les om seminar: Miljøevolusjon i byggsektoren

Tid Tittel Ingress Foredragsholder
11:30-12:00 Lunsj i restauranten    
12:00-12:25 Byggevareprodusentenes bidrag til det grønne skift

Norske byggevareprodusenter gjennomfører store endringer, produktene har mye bedre miljøprofil enn for få år siden. Likevel er byggeindustrien ansvarlig for 15% av klimagassutslippene i Norge, 1/4 av dette kommer fra byggevareindustrien. Vi har de samme forventningene til oss selv som samfunnet har til oss, vi skal ned mot null utslipp og aller helst bli utslippspositiv. Utopsik målsetting? Nei, den er realistisk.

John-Erik Reiersen Betongelementforeningen
12:30-12:55 Nye sementtyper Heidelberg Cement arbeider med utvikling av nye sementtyper og alternativer som gir produkter med bedre egenskaper og bedre miljøprofil. Foredraget gir en oppdatering på status og veien videre. Heidelberg Cement Northern Europe
13:00-13:25 CCS Sementfabrikken på Brevik er byggeplass samtidig som en ny fabrikk bygges i den eksisterende, det nye anlegget vil gi samfunnet sement med bedre klimagassfotavtrykk. Foredraget gir oss innblikk i byggearbeidene og fremdriften i anlegget som vil være spydspissen for CCS i flere deler av norsk industri . Norcem AS
13:25-13:35 Pause    
       
13:35-14:00 Nye sementtyper Schwenk AS arbeider med utvikling av nye sementtyper og alternativer som gir produkter med bedre egenskaper og bedre miljøprofil. Foredraget gir en oppdatering på status og veien videre. Schwenk AS
14:05-14:30 Klimanøytral stålproduksjon  Norsk betongindustri kan bare bli klimanøytral dersom hele verdikjeden blir det, stål- og sementproduksjon gir i dag de største utslippene. Vi får høre om SSAB sin produksjonslinje for karbonnøytralt stål. SSAB
14:35-15:00 N3C Innovasjon og utvikling i industrinettverket for betongnæringen, vi får høre om prosjekter som vil bidra til at norsk byggenæring kan realisere store utslippsreduksjoner.  N3C
15:00-15:10 Pause    
15:10-15:35 Nye byggeklosser for sirkulære bygg Forskningsprosjekt på elementer av betong, tre og stål. Et konsept for energieffektiv montasje/demontering av konstruksjonsdeler med ny funksjon i bygg med funksjoner vi ikke kjenner i dag.   Skanska Norge
15:40-16:05 Utslippsfri logistikk   Kommer
16:10-16:35 Miljøinnovasjon som forretningside CCS vil være en gamechanger for betongvareindustrien, men ikke uten at fabrikkene utnytter alle muligheter til innovasjon som gir bedre ressursutnyttelse og reduserer energibruk. Hva kan en lukket og lokal energiproduksjon og lagring gi? Hva med overskuddsmaterialer som ressurs? Lagvis og kontinuerlig forbedring er nøkkelen til suksess for industrien, Element SØR deler av sine erfaringer.  Element SØR AS
16:40-17:05 Nye bindemidler    Kommer

Les om seminar: EPD-generator

Tid

Tittel Ingress Foredragsholder
11:30-12:00 Lunsj i restaurant    
12:00 - 12:45 Overordnet - nye standarder og krav til hva som miljødeklarerers Samfunnet stiller krav til mer omfattende miljødeklarasjon av produktene som kommer fra byggevareindustrien. I fremtiden vil det komme nye krav til deklarasjon i modul A, videre er det allerede krav om at parameterne i B, C og til dels D skal deklareres. Sintef Community og NORSUS har også utviklet verktøy for kvantifisering av CO2 opptak i betong.   Anne Rønning, Norsk Senter for Bærekraftsforskning
12:45-13:00 Informasjon fra LCA.no  Nye krav til brukeravtale med videre  LCA.no 
13:00-13:30 Ny funksjonalitet og hjelpeverktøy i EPD Genratoren  EPD generatoren er bygget om slik at en del bugs er borte, videre er det laget gode brukerveiledninger og hjelpeverktøy som verifikator kan nyttiggjøre LCA.no 
13:30-13:45 Pause    
13:45-14:15 (ca) Detaljert gjennnomgang av karbonatisering i mdul B og bruken av modul C og D Instruksjonsmessig gjennomgang av ny funksjonalitet  
(ca) 14:15 - 15:15 Gruppeoppgaver Konkrete oppgaver på betongelement, betongvare, rør/kommunalvare, fabrikkbetong og andre relaterte betongprodukter med veiledning  
15:15 - 16:00  Oppsummering Gjennomgang av oppgaver, hjelpeverktøy og FAQ hos LCA.no   

Målgruppe: Betongelement, betongvare, rør/kommunalvare, fabrikkbetong og andre relaterte betongprodukter

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: