Seminarer 27. januar:

Oppstart kl 10.00 Avsluttes senest kl 14.30

Seminar 1: Juridisk seminar

Juridisk seminar tar for seg aktuelle problemstillinger, med fokus på erfaringene gjennom det siste året. Vi drøfter også kontraktsspørsmål, den nye byggherreforskriften og forhold rundt ekstraordinær prisendring for råvarer og tjenester.

Seminaret gjennomføres av Harald Fosse med flere fra Advokatfirmaet Hjort.

Målgruppe: Marked, salg, kontrakt

Seminar 2: Tilbake til tiden før pandemien?

Seminaret handler om bransjens miljø og kommunikasjonssasting, med særlig fokus på hvordan bedriften bør bygge sitt varemerke rundt megatrendene i samfunnet.

Program kommer.

Målgruppe: Marked, salg, kommunikasjon/varemerke

Seminar 3: HMS i elementbransjen

HMS seminaret handler om logistikk fra fabrikk til byggeplass, med fokus på rigg- og håndtering på byggeplass. Vi går også gjennom aktuelle hendelser, regelverksedringer og ting som har skjedd på utstyrs/hjelpemiddelfronten det siste året.

Program kommer

Målgruppe: Formann, BAS, prosjektleder, prosjekterende, transport og logistikk

Seminar 4: Norsk Betongforening

Seminaret handler om betong som materiale, detaljert program kommer.

Seminar 5: Bransjens produkter, materialer og løsninger

Dette seminaret er delt inn i flere foredrag fra  leverandørindustrien. Seminaret tar for seg produkter, tjenester,  materialer og fabrikkutrustning. Detaljert program kommer.

Målgruppe: Produsenter, leverandører 

Seminar 6: Building Smart Norway

Detaljert program kommer.  

Målgruppe: Prosjekterende

Seminar 7: Fra papir til datalesbar informasjon

Seminaret for digitalisering og automatisering vil blant annet ta for seg den nye veilederen for bruk av GTIN i betongelementbransjen samt PDT, og hva det kan bety for bransjen og bedriftene. Detaljert program kommer.

Målgruppe: Produksjonsledelse

Seminar 8: Konstruksjonsteknikk

Seminaret tar utgangspunktet i teorigrunnlaget i betongelementbøkene.

Program kommer.

Målgruppe: Konstruktør

 

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: