Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

Betong Norge på Arendalsuka 2024

12.–16. aug 2024

Betong Norge er på Arendalsuka 2024. Sammen med Norsk stålforbund inviterer vi til to spennende debatter.

Arendalsuka har blitt en viktig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunn og næringsliv samles for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Betong Norge er tilstede på Arendalsuka, 12.-16. august for å snakke betongindustriens sak. Sammen med Norsk Stålforbund inviterer vi til to spennende paneldebatter:

 

Vi bygger uansvarlig når krigen truer

Tid: Tirsdag 13. august kl. 10:30-11:30
Sted: Clarion Hotel Tyholmen

Bygninger som skal vernes mot krigshandlinger har blitt målskiver i konflikt. Både i Ukraina og Gaza ser vi at sykehus, skoler, kommunikasjonsknutepunkter og annen kritisk infrastruktur blir rammet. Verdensbildet har endret seg og vi må forholde oss til terror, krisghandlinger og ustabilitet, men byggeksikken henger og regulerende myndigheter henger ikke med.

Vi må tenke nytt når det gjelder beskyttelse av sivilbefolkningen. Hvordan skal vi bygge for å møte et endret trusselbilde? Og hvem har ansvaret?

Betong Norge og Norsk Stålforbund inviterer til debatt hvor vi diskuterer hvordan vi skal ruste oss for fremtiden. 

I forkant av debatten presenterer vi nylige funn fra en forskningsrapport av Menon Economics. Rapporten kartlegger dekningsgraden av, og tilstanden til, tilfluktsrom ved barneskoler i Oslo, samt hvilke prosedyrer skolene har ved en eventuell trusselsituasjon.

Les mer om arrangementet her.

 

Europa holder pusten for klimamålene, og ser til Norge og Sverige. Hvordan lykkes vi med utslippsfri sement- og stålproduksjon?

Tid: Onsdag 14. august kl. 12:00-13:00
Sted: Clarion Hotel Tyholmen

Vi når ikke målene i Paris-avtalen uten at byggenæringen kutter betydelige utslipp. Her spiller utslippene fra norsk sement og svensk stål en avgjørende rolle. Bli med på en spennende debatt om fremtidens teknologi innen sement- og stålproduksjon, ledet av tidligere svensk statsminister Göran Persson.

Norge lanserer verdens første fullskala karbonfangstanlegg, Brevik CCS, som en del av Langskip-prosjektet. Fangst av CO₂ fra sementproduksjon vil bidra til å nå målet om null utslipp av CO₂ fra betong, sett over et livsløpsperspektiv. Prosjektet er en pilot for hele Europa, og er avgjørende for at byggenæringen når sine mål i Paris-avtalen. På svensk side vil man bygge ut CCS ved sementfabrikken på Slite i Gotland.

Samtidig gjør Sverige banebrytende fremskritt med fossilfri stålproduksjon gjennom HYBRIT-prosjektet i Luleå. Vår söta bror Sverige skal kutte all utslipp fra stålproduksjonen. På norsk side skal det investeres i utslippsfri stålproduksjon i Mo i Rana.

Hvordan lykkes vi med utslippsfri sement- og stålproduksjon? Og hva kan Norge og Sverige lære av hverandre for å nå ambisiøse klimamål?

Betong Norge og Norsk Stålforbund inviterer til en innsiktsfull debatt.

Det serveres lunsj under dette arrangementet. Det offisielle programmet starter kl. 12:00 og pågår fram til kl. 13:00 (1 time). Etter dette har vi en halvtime (30 min) til mingling fram til kl. 13:30 for de som ønsker å fortsette praten.

Velkommen!

Les mer om arrangementet her.

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: