Betongelementforeningen

Innhold

Seminar, Kurs

Digitale elementkurs juni-oktober

7. jun 2021 til 4. okt 2021 Nettbasert
Se påmeldingsskjema for pris

Fra juni til oktober vil vi tilby en rekke minikurs med hovedtema fra Betongelementbøkene. Kursene vil bli avholdt digitalt i Zoom. Link til sendingen vil bli sendt ut i til påmeldte som kalenderinvitasjon i forkant av kurset.

Det er 7 minikurs å velge mellom. Varighet er fra kl.12:00-15:00. Du velger i påmeldingsskjema om du ønsker å delta på alle minikurs eller kun noen.

Utsatt/Ny dato kommer - Hulldekker - generell beregningsmetodikk   

Seminaret tar for seg beregningsregler i henhold til NS-EN 1168 i tillegg til aktuelle kapitler i Betongelementboken (BEB).

21.juni - Hulldekker – sikkerhetstilrådninger

Betongelementforeningen har utarbeidet to sikkerhetstilrådninger for prosjektering og montasje av hulldekker. Den ene tilrådningen er fra 2019 og den siste er fra 2021.  Kurset vil gi en gjennomgang av begge disse tilrådningene.

9.aug – Trykkforbindelser

Hovedtemaet for seminaret er Betongelementboka Bind B kapittel 17 – Trykkoverføring i betong og 18 – Trykkoverføringer i forbindelser.

Kurset vil gi en gjennomgang av teori og beregningseksempel for trykkoverføring i betong og forbindelser.

23.aug - Strekkforbindelser  

Hovedtemaet for seminaret er Betongelementboka Bind B kapittel 19 - forankring av stål. Dette kapitlet omhandler dimensjoneringsgrunnlaget for festemidler av stål. Kurset vil gi en gjennomgang av teorigrunnlag samt enkle beregningseksempler for ofte brukte stålforankringer.

8. sept - Skjærforbindelser

Hovedtemaet for seminaret er Betongelementboka bind B – Skjæroverføring.

Dette kapitlet omhandler skjæroverføring i knutepunkter. Det innebærer skjæroverføring mellom to betongelementer, mellom betongelement og betongkonstruksjoner og mellom betongelementer og stål.

Kurset vil gi en gjennomgang av typiske forbindelser med regneeksempler.

22. sept - Midlertidige avstivningssystemer

Seminaret tar for seg deler av Betongelementboka bind G - Transport og montasje og Bind I - Avstivning i montasjefasen. Det vil rettes spesielt fokus på beregning av naturlaster (snø- og vindlaster) med reduserte returperioder.

I tillegg tar seminaret for seg hvilke betingelser som må legges til grunn for bruk av laster med kortere returperioder i tilknytning til midlertidig avstivning.  

4. okt - Permanente avstivningssystemer

Seminaret tar for seg deler av Betongelementboka Bind I – Avstiving i montasjefasen.

Kurset vil gi en gjennomgang av ulike avstivningssystemer for betongelementkonstruksjoner og en oppsummering av fordeler og ulemper.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: