Betongelementforeningen

Innhold

Svingninger av betongelementer

Denne publikasjon er delt i tre deler; en tekstdel, et regneark for beregninger samt en presentasjonsdel. For regnearket benyttes Microsoft Excel, mens for presentasjonsdelen benyttes Power Point.

Denne publikasjon må ikke reproduseres, kopieres eller lagres i noen form uten skriftelig tillatelse fra rettighetshaverne.