Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

Veileder om arbeidstid for betongsjåfører og pumpeoperatører

Veilder for arbeidstid- kjøre og hviletid

Arbeidstid for betongsjåfører og pumpeoperatører er komplekst, og det er avgjørende at virksomheter gjør vurderinger i forhold til hvilket regelverk som i hovedsak skal treffe den enkelte arbeidstaker.

Bransjen er regulert gjennom flere forskrifter og lovverk, og hvilke oppgaver en ansatt blir satt til vil kunne være avgjørende for hvilket regelverk en skal forholde seg til.

Bedriften må vurdere hvilket regelverk som i hovedsak skal treffe den enkelte arbeidstaker. Sjåfører som er underlagt kjøre- og hviletid vil naturlig falle inn under Forskrift om arbeidstid for sjåfører (FATS), og skal følge grenseverdiene i dette regelverket. På den andre siden finnes ansatte som ikke omfattes av regelverket om kjøre- og hviletid. Disse skal følge grenseverdiene i Arbeidsmiljøloven.

For effektivt å kunne utnytte regelverket om kjøre- og hviletid er man avhengig av å ha en avtale om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid.

Betong Norge har utgitt en veileder for medlemsbedriftene basert på en rapport fra Transportkompetanse til Betong Norge i 2024.

Veilederen forklarer blant annet det som er definert som alminnelig arbeidstid, hva som er overtid og hva som er samlet arbeidstid. I tillegg gir veilederen flere eksempler på det som kalles blandet arbeid. Dette er vanlig for mange av våre medlemsbedrifter som har personer som både kjører betongbil, kombipumpe/-bil og betongpumpe.

Første utgave av veilederen ble utgitt til Betongpumpedagen i mai 2024.

Veilederen kan lastes ned her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: