Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

Ombruk i stedet for riving?

Karoline Manvik, vinner av AHO Works 2024, og Jan Eldegard Hjelle fra Betong Norge.

Årets vinner av betongprisen under AHO Awards torsdag 6. juni var Karoline Manvik med diplomoppgaven "Reassembling the rejected"

Oppgaven beskriver hvordan det eksisterende Paleet parkeringshus i Oslo sentrum kan ombrukes i stedet for å rives slik som planlagt. Vinneren har satt seg grundig inn i betongens bæreevne, restlevetid i ulike miljø samt mulighetene for ombruk av bærekonstruksjonen. Diplomoppgaven gir viktige innspill til hvordan muligheter for ombruk bør vurderes og Manvik utfordrer de som sitter ansvarlig for beslutninger om rivning. Oppgaven viser også hvor viktig levetidsvurderinger er når prosjektenes bærekraftsegenskaper skal dokumenteres.

For å skape gode boligrom er det undersøkt hvordan etasjeskiller kan fjernes for å skape stor takhøyde samt hvordan kjernen i p-huset kan åpnes for å etablere et atrium med gode sosiale kvaliteter.


Dette er ikke den eneste betongbygningen fra 80-tallet. Disse konstruksjons-systemer finnes over hele verden. De må ha lenger levetid enn 37 år, og ombruk vil være et viktig bidrag til større bærekraft i byggenæringen. I nybygg vil naturlig nok lavkarbonbetong benyttes og dette gir lavere miljøavtrykk enn fra byggingen av den opprinnelige konstruksjonen. Ombruk i stedet for rivning vil imidlertid sannsynligvis gi det laveste avtrykket.

Paleet p-hus er på 17900m2 og bygget i betong midt på 80-tallet og planlegges revet senere i år. Arkitekt var Petter Bogen.

Paleet p-hus

Paleet p-hus

Bygget fungerer hovedsakelig som parkeringsplass, sammen med en mindre del kontorer. Parkeringsplassen deler sin blokk med det historiske Amerikalinjen fra 1919 av Bjerke og Eliassen, og har i de senere år vært en av få av sitt slag i sentrum. Bygningen har aldri virket spesielt kjær. Ofte beskrevet som trist, skiller den seg ut som Kvadraturens stygge andunge.

I slutten av 2022 presenterte Bane Nor Eiendom vinnerforslaget for Strandgata 19. 400 parkeringsplasser skal erstattes med 11.000 kvadratmeter næringsbygg over syv etasjer, beregnet på romme kontorer. Samme høyde, samme fotavtrykk og samme form som dagens p-hus.

Muligheten for å gjenbruke den bærende betongkonstruksjonen har vært vurdert, men TT-elementene som har vært under påkjenningen av å være i et uklimatisert rom og konstant utsatt for snø og salter var, i vurderingen som fulgte av NTNU og SINTEFS i oktober 2023, konkludert med ikke egnet for gjenbruk sammen med evalueringen av forhåndsbestemte gulvhøyder som ikke når standarden. Men, som vurderingen også påpeker, hvis elementene settes sammen igjen i et miljø med lav luftfuktighet, kan det antas at nedbrytningen i hovedsak vil opphøre. Dette vil redusere risikoen for rustdannelse og tilhørende skader, og TT-elementene kunne derfor gjenbrukes.

Årsaken til at Bane Nor Eiendom vil rive og bygge nytt ser ut til å være kostnadene.. Det er antatt at det er billigere å bygge nytt enn å gjenbruk og rehabilitere.

Om AHO Awards og prisen "Excellence in use of concrete"

Betong Norge deler ut prisen 2 ganger pr år til de beste studentbesvarelsene ved AHO Arkitekt- og designhøyskolen i Oslo. Vi har satt følgende kriterier for prisen:

The award criteria promote projects demonstration excellence in use like:

  • Outstanding architectural manner
  • Technical ideas that push the boundaries of today's use
  • Artistic or esthetical ideas
  • Solutions and ideas that can improve the material's environmental footprint

Betong Norge gratulerer Karoline Manvik med prisen som er på kr 5.000

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: