Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

Jan Eldegard Hjelle fratrer stillingen som seniorrådgiver i Betong Norge

Hjelle fratrer fra stillingen fra 1. august. – En naturlig utvikling etter at arbeidet med å oppnå en sterk og samlende forening for betongindustrien er kommet langt, sier Hjelle.

Jan har vært i stillingen siden fusjonen 1. januar, da Fabeko og Betongfokus fusjonerte med Betong Norge- Betongelementforeningen. Før dette har Jan jobbet for å utvide samarbeidet mellom foreningene i betongbransjen og ledet arbeidet der Byggutengrenser og Fabekos Servicekontor fusjonerte til Betongfokus 1. januar 2022.

De viktigste arbeidsoppgavene i 2024 har vært å sikre en best mulig fusjonsprosess med samkjøring av aktiviteter som har ligget i Betongfokus, Fabeko og Betong Norge- Betongelementforeningen. Disse oppgavene er nå løst på en effektiv måte, og går inn i en sluttfase i juni. Hjelle ser derfor det naturlig å jobbe videre med andre oppgaver i eget selskap, men vil fortsatt være tilgjengelig for Betong Norge for de oppgavene der Betong Norge trenger hans bistand.

- Det er selvfølgelig litt vemodig å slutte etter nesten 40 år i betongbransjen. Jeg ser imidlertid dette som en naturlig utvikling etter at arbeidet med å oppnå en sterk og samlende forening for hele betongindustrien er kommet langt, sier Hjelle.

Jan fratrer fra stillingen som seniorrådgiver i Betong Norge fra 1. august. Han skal fortsette å videreutvikle sitt eget selskap med rådgivnings- og takseringsvirksomhet for bedrifter og boligselskaper gjennom HRT - Hjelle Råd og Takst.

Det blir avholdt en avslutningsmottagelse for Jan, onsdag 19. juni, på Næringslivets Hus.

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: