Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

A2 - Videregående opplæring i betongteknologi

21.–22. okt 2024kl. 08:30–12:00
Nettbasert + Fysisk lab 2 dager Norsk Betongforening/Byggevareindustriens Forening/Betong Norge 12.000,- Ikke medlem 14.000,- Pluss mva Påmeldingsfrist 14.okt Ta kontakt på for påmelding etter det.

Kurset gir en videre innføring i betongteknologi og tilbys laboranter, blandemaskinoperatører, produksjonsledere og kontrolledere.

Beskrivelse

A2-kurset bygger videre på innføringen i betongteknologi fra A1-kurset, og gir opplæring av personell innen betongproduksjon for å tilfredsstille bedriftens behov og standardens krav til kompetanse i henhold til NS-EN 206+NA.
Kurset består av et selvstudium, nettundervisning og en fysisk labsamling.

Kurset arrangeres i et samarbeid mellom Norsk Betongforening og Betong Norge og er godkjent av Betongopplæringsrådet.

Kursets oppbygning

Kurset består av tre deler:
1. Selvstudium:
I forkant av kurset får deltakere tilsendt lenke til et selvstudie som skal gjennomføres i forkant av den digitale kurssamlingen. Selvstudiet avsluttes med en deleksamen. Estimert tid til gjennomføring av selvstudiet er 3-4 timer.

2. Nettundervisning
Det vil være en todagers kurssamling med teoretisk innhold via Zoom. Dette avsluttes med eksamen. Mer informasjon om eksamen blir gitt under kurssamlingen.

3. Fysisk laboratoriesamling:
Samlingen går over to dager og foregår i laboratoriet på OsloMET i Oslo sentrum. Under samlingen vil labøvelser bli gjennomgått sammen med dyktig personell.
Hvert A2-kurs har to labsamlinger. Ved påmelding velger du hvilken samling du ønsker å delta på. A2-kurset er ikke gjennomført før du har deltatt på lab-samlingen.

Fellesmiddag
Vi vil gå sammen ut å spise middag etter første dag på samlingen og oppmuntrer alle deltakerne til å bli med på dette. Mer informasjon og påmelding til middagen vil bli sendt ut når kurset nærmer seg.

Lunsj serveres begge dagene.
Deltakerne bestiller selv hotell til samlingen.

Kursmateriell
Det er et krav om at alle deltakerne skal være utstyrt med NS-EN206, enten digitalt eller på trykk. Denne kan kjøpes på: (https://www.standard.no/)
Øvrig kursmateriell er digitalt tilgjengelig i kursportalen.

Om kurset

Målgruppe:
Personell som skal bli laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder i henhold til kompetansekrav i NS-EN 206 + NA.

Kursbeskrivelse:
Deltakeren skal:
- Tilegne seg grunnleggende kunnskaper om betongsammensetning og få innføring i krav til fersk og herdnet betong med fasthetsklasser, samt krav avhengig av eksponeringsklasser og bestandighetsklasser og andre forhold som påvirker betongkvaliteten.
- Få kjennskap til sentrale standarder og bestemmelser innen betong.
- Kunne utføre prøving av betong knyttet til produksjonskontrollrutiner med hensyn til samsvar med spesifikasjonene og standardens krav.
- Gis opplæring i metoder for proporsjonering, reseptutvikling, fremstilling, leveranse og kontroll av betong.
- Kunne registrere og oppbevare kontrollresultat.

Kursets innhold
Selvstudiet gjennomgår følgende tema:
- Betongens struktur og egenskaper: fordypning i poresystem, svinntyper og betong som komposittmaterialet.
- Herdet betong: betongens egenskaper med hensyn på styrke og stivhet i armert og uarmert betong.
- Bestandighet og nedbrytning: diverse nedbrytningsmekanismer og tiltak for å øke bestandighet til betong.
- Herdeteknologi: varmeutvikling i betong ved hydratisering og hvordan og i hvilke tilfeller skal varmeutvikling styres.

Arbeidskrav
- Gjennomført selvstudium.
- Tilstedeværelse på den digitale kurssamlingen over to dager.
- Avsluttende eksamen.
- Deltakelse på labsamling.

Kursbevis utdeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen.

Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 1.200,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge. For mer informasjon se: http://www.betongopplæring.no.

Pris

Medlem Norsk Betongforening/Byggevareindustriens Forening/Betong Norge 12.000,- Ikke medlem 14.000,- pluss mva

Se kompetansekrav fra BOR i link.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: