Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

A1 - Grunnkurs i Betongteknologi

23.–24. sep 2024kl. 08:30–16:00
Nettbasert undervisning Norsk Betongforening/Byggevareindustriens Forening/Betong Norge medlem 7.000,- Ikke medlem 9.000,- Mva tilkommer Påmeldingsfrist 14.sept Ta kontakt på for påmelding etter det.

Kurset gir en innføring i betongteknologi og tilbys til laboranter, blandemaskinoperatører, produksjonsledere og kontrolledere.

Beskrivelse

Kurset gir innføring i betongteknologi i henhold til krav i NS-EN 206+NA.

Kurset arrangeres i et samarbeid mellom Norsk Betongforening og Betong Norge og er godkjent av Betongopplæringsrådet.

Hensikt
Kurset er første del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA.

Målgruppe
Personell som skal bli laborant, betongblandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder i henhold til NS-EN 206 + NA.

Kursbeskrivelse
Kurset gir en innføring i grunnleggende betongteknologi knyttet til NS-EN 206 + NA. Deltakeren skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om betongens delmaterialer, få innføring i betongsammensetning, og andre forhold som påvirker betongkvaliteten. Deltakeren skal videre få kjennskap til sentrale standarder og bestemmelser innen betongområdet, samt innføring i betongframstilling, og utstyr for betongproduksjon. Deltakeren skal også kunne utføre prøving av delmaterialer knyttet til produksjonskontrollrutiner med hensyn til samsvar med spesifikasjonene og standardens krav.

Kursets oppbygning og varighet
Kurset består av tre deler:

1. E-læringskurs:
I forkant av kurset får deltakere tilsendt lenke til et selvstudie som skal gjennomføres i forkant av den digitale kurssamlingen. Selvstudiet avsluttes med en deleksamen. Estimert tid til gjennomføring av selvstudiet er 3-4 timer.

2. Kurssamling via Zoom
Det vil være en todagers digital kurssamling som avsluttes med digital eksamen. Mer informasjon blir gitt under kursgjennomføringen.

3. Laboratorieøvelse:
I etterkant av A2-kurset vil det være en fysisk lab-samling hvor alle deltakere gjennomfører labøvelser for å få godkjent og bestått A1- og A2-kurset.

Kursets innhold

Selvstudiet gjennomgår følgende tema:
- Innledningsvis om betong: sammensetning, ulike typer betong, miljø og regelverk.
- Sement og andre bindemidler: produksjon og sammensetning av sement, silika, flygeaske og slagg, K-faktor.
- Tilslag: produksjon, egenskaper og kvalitetskontroll, innvirkning på fersk og herdet betong, kornfordeling og kornform.
- Tilsetningsstoffer: innledningsvis om alle sentrale typer tilsetningsstoff og deres virkning i fersk og herdet fase.
- Fersk betong: forhold som påvirker støpelighet, partikkel-matriks modellen og volumkontroll, stivhet og seighet.

Kursmateriell

Det er et krav om at alle deltakere skal være utstyrt med en NS-EN 206, enten digitalt eller på trykk. Denne kan kjøpes på www.standard.no.

Øvrig kursmateriell er digitalt tilgjengelig i kursportalen.

Arbeidskrav

  • Gjennomført selvstudium.
  • Tilstedeværelse på den digitale kurssamlingen over to dager.
  • Avsluttende eksamen
  • (Gjennomført labøvelse i etterkant av A2-kurset).

Kursbevis og kompetansebevis utstedt av Betongopplæringsrådet:
Kursbevis utdeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen. Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser utstedes av BOR etter søknad mot et behandlingsgebyr (kr. 1.200,-) når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. De aktuelle kurser må gjennomføres i hensiktsmessig og angitt rekkefølge. For mer informasjon se: http://www.betongopplæring.no.

Pris
Medlem av Norsk Betongforening/Betongfokus/Betong Norge 7.000,-
Ikke medlem 9.000,- pluss mva

Se kompetansekrav fra BOR i link.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: