Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

Vinner 1989

Vinner 1989 Vognhall - Lodalen Oslo NSBs arkitektkontor v/ overarkitekt MNAL Arne Henriksen

Fasaden på sidebygningen til NSBs store vognhall er utført i sandwichelementer som utvendig er kledd med keramiske fliser. Veggen avsluttes med et gesimselement. For å oppnå tilbaketrukne fuger mellom flisene, er flisene blitt lagt i formen i en matrise av lister.

Adresse: Dyvekes vei 2
Byggeår: 1988
Fotograf: Terje Solvang

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: