Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

Vinner 2012 Stavanger konserthus - Ratio Arkitekter AS

Gjennom et sterkt og klart grep danner det nye konserthuset en funksjonell og opplevelsesmessig sammenheng mellom Bjergstedsparken og byens sentrale sjørom, Vågen. Det store uteamfiet gir nye muligheter for store utearrangementer i sentrum. Amfiet ligger lunt og solrikt til, med Ryfylkefjellene som vakkert bakteppe.

Konserthuset inneholder to saler som er tilnærmet like store i omfang, men helt forskjellige i innhold og funksjon. Den ene salen, Fartein Valen, er en akustisk sal. Den andre, Zetlitz er en flerbrukssal. Utformingen av disse to forskjellige, eller komplementære, salene har bestemt utformingen på resten av huset. De andre hovedreglene er at fargene primært skal tilhøre materialet, og at det skal være kontrast mellom gulv og veggfarge, dvs. lyse gulv mot mørke vegger, og mørk gulv mot lyse vegger.

Det første en møter er publikumsfoajeen, som omslutter flerbrukssalen. Ubehandlet betong i søylene og strekkmetall i himlingen signaliserer at rommet er åpent, fleksibelt og foranderlig. Den andre boksen i konserthuset har solide beskyttende vegger rundt orkestersalen, nemlig slipt rødt glass blandet i betongen. Veggene i boksen er laget av betongelementer som er delt opp med fuger som ligger tettere nede enn oppe, som om vekten av betongen trykker de nederste elementene sammen.

Konstruksjoner, veggtykkelser og byggets funksjoner artikuleres og synliggjøres gjennom enkle, men virkningsfulle grep. Fasadene av betongelementer er stramme og rene, hvor inntrukne partier på en elegant måte uttrykker viktige steder i bygget, som artistinngang, publikumsgarderobe og hovedtrapp. Lesbarheten styrkes ytterligere ved at vinduer er plassert i ulik dybde i veggen. Skarpe glasshjørner i kontorvinduene gir bygget en presisjon som kontrasterer de solide betongelementene. Rødfargen i betongelementene er laget av sement med jernoksid, Drammensgranitt og gjennomfarget rødt glass fra Tyskland.

Juryens begrunnelse:
Arkitekten har hatt et svært bevisst forhold til materialbruken, den komplementære bruken er harmonisk og bidrar til å fremheve byggets funksjon på en god måte. Betongvolumet fremstår som robust, samtidig som de røde flatene med glassbetongfelter inviterer til nysgjerrighet. Fasaden er brutt opp i et spennende og komplisert geometrisk mønster, elementene møter hverandre der de skal, i nøyaktige fuger og klart definerte avslutninger. De røde og slipte betongelementene er et resultat av godt samarbeid mellom arkitekt, byggherre og betongelementprodusent der innovasjonskraft er et nøkkelbegrep.

På bakgrunn av dette har juryen besluttet at betongelementprisen for 2012 skal tildeles Ratio Arkitekter AS for deres arbeide med Stavanger konserthus

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: