Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

Vinner 2010 Kilden TKS Teater- og konserthus i Kristiansand ALA Architects og SMS Arkitekter AS

Det arkitektoniske utrykket til den nye bygningen er øyeblikkelig fattbart og unikt, det fremstår som en identitetsmarkør for det kultursentrum bygningen skal være. Hovedkonseptet for Teater- og konserthuset er serien av scenerom, som er formet som et signal ut i bylandskapet. Denne sammenhengende og bølgende flaten former en dramatisk lobby og foajé mellom salene og kaifronten. Allerede i foajeen blir man introdusert for forestillingens såkalte fjerde vegg, den som skiller mellom fantasi og virkelighet. Trappene opp til foajeens øvre deler introduserer publikum for en fantasifull og fargerik verden. De andre fasadene består av en vertikal foldet overflate som gir bygningen en dempet elegant form og som dermed fremhever bygningens form.

KONSERTSALEN
Konsertsalen er en av fire saler og karakteriseres ved en mer bestemt og varig karakter enn byggets mykere fasade og foaje, salen fremstår med en aura av fasthet og bestandighet. Den mørke utførelsen av det øvre volumet fungerer i subtil kontrast til de lyse og klare nedre delene. Med belysningsarrangementer kan den øvre delen av rommet dempes ned for å skape en følelse av varme og fyldighet på den nedre delen. Mens når salen er full vil derimot salens øvre volum med sin subtilt dramatisk arkitektur fremstå i kontrast til intimiteten den nedre salen stråler ut.

Interiøret i Kilden har et stort antall funksjonelle krav må tilfredsstilles samtidig som det skal bidra til å løfte frem byggets arkitektoniske identitet. Konsertsalens øvre del er utført med akustiske elementer av fiberarmert betong (Byggimpuls fiberbetong) De 142 store veggelementene har hver sin unike geometri for å bidra til salens akustiske egenskaper. De største elementene er over 5 meter høye og 2,5 meter brede med fasetter som bygger ut i rommet. I tillegg til de akustiske egenskapene utgjør elementene en del av salens dramatiske arkitektur.

Juryens begrunnelse:
Juryen vektlegger veggelementenes funksjon som akustisk virkemiddel samtidig og en del av salens arkitektoniske signatur. De presise og nærmest dramatiske veggelementene bidrar til at salen kan skifte fra en rolig og intim sal til et dramatisk og stort volum. Betongelementene er mørkpigmenterte og fremstår i samspill med byggets overordnede arkitektoniske idé, der den buktende utvendige fasadekledningen gir en klar referanse til de innvendige betongelementene. Forholdet mellom bygningen, kanalen og havnen er fylt av spenning og dramatikk. Den bølgende hovedfasaden separerer virkelighet fra fantasi, denne grensen krysses når du går inn i salene fra foajeen. Inne i konsertsalen omsluttes man av alvenes verden, hvor betongelementene danner en subtil og diskré ramme rundt forestillingen. elementenes faseterte overflater inngår som en viktig del av salens akustiske virkemidler, som samtidig bidrar til å gi salen en distinkt og unik karakter. Elementenes overflate er glatte og forfinet, med presise overganger mellom fasettene.

På bakgrunn av dette har juryen besluttet at betongelementprisen for 2010 skal tildeles ALA Architect LTD og SMS arkitekter AS for arbeidet med Kilden TKS Teater- og konserthus i Kristiansand.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: