Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

Vinner 2008 Gyldendalhuset i Oslo Sentrum Arkitektkontoret Sverre Fehn

Gyldendal forlag ønsket å skape en moderne og fremtidsrettet bygning med klare referan­ser til forlagets rike historie fra oppstarten på 1700 tallet til i dag. Det store arkitektoniske grepet ble av Sver­re Fehn formulert slik: «En vil med denne ombyg­ningen oppnå at et meget tra­disjonelt kvartal i Oslo får en overraskende atmosfære hvor eksteriør og interiør fin­ner sin dialog mellom det ek­stremt moderne og det tradi­sjonelt pittoreske». Da det ikke er nye eksponerte fasader mot gaten, framstår overlyskonstruksjonen som nybyggets fasade mot omverdenen. Det karakteristiske taket er bygget av betongelementer utført med en høy presisjon, både når det gjelder form, forskaling, støp og montasje. De uvanlige formene gir en helt egen atmosfære til Ibsen-hallen, som hovedrommet i Gyldendalhuset nå kalles. Overlyskonstruksjonen dekker et areal på 30 x 14 meter og består av 18 pyramider. Pyramidene er skråskåret i toppen og vender i ulike himmelretninger for å hente lys fra solens vandring gjennom dagen. I toppen av pyramidene er hullet som henter det myke lyset inn i hallen. Hullene har en myk form sammensatt av sirkelsegmenter. Sverre Fehn hadde arbeidet med formene i en tidlig fase av prosjektet, og taket ble på mange måter selve signaturen til det nye Gyldendalhuset. I samarbeid med Con-form AS, Vedal Entreprenør AS planla og utarbeidet man detaljene. Presisjonen på elementene og sammensetningen av disse er slående og konstruksjonen har gitt bygget en enestående karakter.


Juryens begrunnelse:
Juryen har denne gangen lagt vekt på funksjon, det urbane rommets ytre rammebetingelser for prosjektet og miljøeffektene byggets femte fasade - taket gir brukere og omgivelsene forøvrig. På bakgrunn av dette har juryen besluttet at betongelementprisen for 2008 skal tildeles Arkitekt Sverre Fehn AS for arbeidet med Gyldendalhuset i Oslo Sentrum.

Overlyskonstruksjonen spiller sammen med omgivelsene på en måte som gir byggets indre rom et unikt lysspill samtidig som det er et vindu mot verden utenfor. Sammenstillingen av materialer er nøye vurdert, og bruken av betongelementer i kombinasjon med plasstøpte konstruksjoner, tre og andre materialer understreker byggets unike karakter.Betongelementenes geometri er kompleks, samtidig som overlyskonstruksjonen utgjør en dominerende del av det visuelle inntrykket. De klare, presise og nøye tilpassede betongelementene med sitt tydelige geometriske mønster gir et inntrykk av en klar intensjon i møte med gjennomføringsvilje og -evne hos alle aktører i prosjektet.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: