Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

Vinner 2006 Statens Havarikommisjon For Transport - andre byggetrinn Longva Arkitekter AS

Longva Arkitekter AS tildeles betongelementprisen 2006 for Statens Havarikommisjon For Transport, andre byggetrinn.

Longva arkitekter AS har benyttet betongelementer på en helhetlig måte, tilpasset eksisterende bygg, nærmiljø og byggets funksjon. Det arkitektoniske grepet er gjennomført slik at bygget fremstår som harmonisk og i balanse med sine omgivelser, som en kontrast til hendelsene havarikommisjonen konsentrerer sin virksomhet om. Arkitekturen i det nye byggetrinnet er tilpasset første trinn på en bevisst måte, der materialene fra trinn en er trukket inn i nybygget og understreker sammenhengen med første byggetrinn.

Betongelementer er en viktig del at det arkitektoniske uttrykket og benyttes gjennomgående i sokkel og gesims. Det tunge materialet betong svever over en lett fasade der betongen er lys og metallfeltene mørke. Dette gir en uventet betrakting og snur opp ned på vante forestillinger om materialbruk. I den åpne garasjen er den samme tematikken gjentatt ved at taket bæres av kraftige og uttrykksfulle betongsøyler samtidig som det svever over en lett fasade av kanalglass.

Fasadeelementene av betong har fått sin særegne overflate ved at man har brukt grått tilslag og hvit sement, overflaten er så retardert for å trekke frem struktur og farge fra tilslaget. Med disse grepene har arkitekten gitt prosjektet en særegen signatur, der materialene spiller i harmoni med hverandre og med omgivelsene på en enkel og konsekvent måte. Dette er et prosjekt der veldig mye er på plass, både funksjonelt og arkitektonisk.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: