Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

Vinner 2005 Nye Ringstabekk skole, Bærum kommune div.A arkitekter AS

Ved planleggingen har man lagt vekt på sammenhengen mellom nyere pedagogikk og arkitektur. Man ønsket et pedagogisk verksted som kan tilpasses fremtidig pedagogisk utvikling og har forsøkt å skape en skole som fremmer nysgjerrighet og kreativitet, der den aktive eleven er målet, ikke bare den som reproduserer eller lytter.

Bygget har energieffektive løsninger og er tilpasset sitt natur- og kulturlandskap. Utearealene utgjør en viktig del av læringsmiljøet, og er miljøvennlig utformet med bruk av naturlig terreng og naturmaterialer.

Det er benyttet betongelementer i deler av fasader og i dekker i midtre fløy i bygget.

I utvendige fasader er betongelementene benyttet:

  • for å understreke byggets volumoppbygging
  • for å oppnå materialkontraster i fasaden
  • som et solid, miljøvennlig og vedlikeholdsvennlig materiale


Byggherre: Bærum kommune
Arkitekt: div.A arkitekter as
Entreprenør: Tronrud bygg AS
Betongelementer: Opplandske Betongindustri AS
Rådgivende Ingeniør: Multiconsult as

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: