Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

DRDH Architects Stormen Konserthus og bibliotek, Bodø

Stormen, Bodøs nye konserthus og bibliotek, fullender en tidligere ubebygd og viktig del av Bodø sentrum på et kvalitetsrikt vis. Byggene bidrar sterkt til å vitalisere og løfte området langs Storgata, Sjøgata, sjøfronten og Hålogalandsgata. Bygningene og publikumsområdene skaper liv i det tidligere tomme havnekvartalet. Prosjektet er plassert i en krevende kontekst hvor det på samme tid skal forholde seg til eksisterende gateløp, havn og landskap samt en mangfoldig bygningsstruktur. Dette er løst forbilledlig gjennom byggenes to rene volumer, som fullfører kvartalsstrukturen uten å dominere bybildet. Samtidig er det innenfor volumene på kreativt vis skapt et spesifikt uttrykk i de ulike fasadene gjennom en bevisst komposisjon av betongelementene.

Begge bygningene har fasader av betongelementer. De lyse fasadeelementene er børstet slik at overflatestrukturen blir myk og fremhever marmorens struktur i betongen. Elementinndelingen er komplisert, og presist utført slik at detaljene fremstår rene og elegante. Elementenes form sammen med vinduene gir de to bygningene et tydelig slektskap til hverandre. Fasadene og søylene som strekker seg opp mot taket bidrar til å gi bygningene en verdighet i samspill med bebyggelsen og landskapet rundt, og understreker at bygningene betyr noe spesielt i bykjernen. 

Materialiteten og den lyse fargen i fasaden skifter nyanser sammen med været, når den lave Nordnorske solen reflekteres ned i gatene eller når regnet får betongoverflaten til å bli mer avdempet. Dette gir liv til bygningen, samtidig som farge og form gir assosiasjoner til fjell og vinterlandskap.

Bygningenes nyskapende bruk av betongelementer er grunnleggende for byggets vellykkede utforming.  Alt er klart gjennomtenkt og konsekvent gjennomført, fra elementinndeling til de små detaljene i søyler, vinduer og inngangspartier. Betongelementene er brukt på en utfordrende måte, blant annet ved at de er montert i forband som for murverk. Fasadenes elementinndeling inviterer til nysgjerrighet uansett hvilket perspektiv de betraktes fra.

Gjennom både høy arkitektonisk kvalitet og funksjon er Stormen konserthus og bibliotek blitt to viktige bygg i Bodø sentrum. Prosjektet er et resultat av en modig prosess og et særlig godt samarbeid mellom byggherre, arkitekt og betongelementleverandør. 

På bakgrunn av dette har juryen besluttet at betongelementprisen for 2015 skal tildeles DRDH Architects for arbeidet med Stormen konserthus og bibliotek i Bodø.

Noen fakta:

Kategori:Kulturbygg

Byggherre:Bodø kommune

Arkitekt:DRDH Architects, London

Lokal representant:Dark Arkitekter AS

Landskapsarkitekt:Dark Arkitekter AS

Akustikk og sceneteknikk:Arup

Størrelse:18 038 m2

Sted:Storgata 1A og 1B, Bodø

Ferdigstilt:15 november 2014

Betongelementer:Overhalla Betongbygg AS  

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: