Betongelementforeningen

Gå BNLs temaside om korona-situasjonen

Innhold

Materialer og Regjeringskvartalet

I samarbeid med BNL og Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterer Statsbygg til seminar om materialbruk i det nye regjeringskvartalet.

Statsbygg informerer om prosjektet og prosessen for materialvalg, mens leverandørindustrien er utfordret til å fortelle om de ulike materialenes styrker og svakheter med tanke på bruk, sikkerhet, miljø og hvor de ser for seg mulige innovasjonsområder i samarbeid med Statsbygg. Hva er industrien i stand til å utvikle og levere – i dag og i et 3-5 års perspektiv?

Hensikten med seminaret er å bidra til et helhetlig og objektivt kunnskapsgrunnlag om ulike materialer og gi informasjon om mulige utviklingsområder.

Fullstendig program er fortsatt under utarbeidelse, men inntil videre – sett av datoen, og meld dere gjerne på. 

Link til påmelding finner dere her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: