Betongelementforeningen

Gå BNLs temaside om korona-situasjonen

Innhold

Krav til fallsikring ifm U5

Læringsmål for BEFs grunnkurs sikring og arbeid i høyden

Kunnskap om regelverket for arbeid i høyden, ergonomiske forhold rundt bruk av sikringsutstyr og belastninger kroppen utsettes for ved fall. Psykiske virkninger av fall, herunder hengetraume.

Kontroll, kassasjonskriterier og forebyggende vedlikehold av utstyr.

Demonstrasjons- og instruksjonsdel av kurset

Utstyr for sikring mot fall

Fallteori

– Bruk av sele

– Kompatibelt utstyr

– Tilkobling til sele

– Festepunkter

– Begrensninger i utstyret

– Enkelt redningsutstyr

Praktisk del i rigg

Kursdeltagerne erfarer  hvordan det er å henge fritt i fallsikringsutstyret, praktisk gjennomføring av kameratredning og kameratsjekk

– Hvordan ikle seg utstyret korrekt

– Fangline og støttestropp

– Kameratsjekk før arbeidsstart

– Tilkoblingspunkt

– Forflytning og sikring

– Verktøy og sikring

– Fallblokker og annet relevant utstyr

– Personlig kontroll og vedlikehold av utstyr

– Enkel redning evt. bruk av evakueringsutstyr

– Evakuering fra lift

Dokumentasjon på gjennomført fallsikring må oversendes for å få tildelt kompetansebevis. Bruk betongelement@bnl.no 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: