Betongelementforeningen

Gå BNLs temaside om korona-situasjonen

Innhold

A2 - Videregående opplæring i betongteknologi - nettbasert

Kurset er andre trinn på kompetansestigen til laborant, blandeverkfører, produksjonsleder eller kontrolleder innen produksjon av betong i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206.

Bakgrunn 

Kurset er 2. og siste trinn på kompetansestigen for laborant og blandeoperatør, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206+NA for betongproduksjon. Dersom det også er krav om å gjennomføre A1-kurs, anbefales det å ta dette kurset først.

Målgruppe

Personell som skal bli laboranter, blandeverkoperatører, eller ha overordnet ansvar for produksjon eller kvalitetsdokumentasjon av betong i henhold til NS-EN 206. A2-kurset er kompetansebevisgivende og deltakere får utstedt kompetansebevis LO (laborant) og BO (blandemaskinoperatør)  ihht. retningslinjer fra Betongopplæringsrådet. 

Læringsmål

Kurset gir videregående opplæring i betongens delmaterialer, samt betongens egenskaper i fersk og herdet fase. Kandidater skal være i stand til å foreta enkle proporsjoneringer og ha god forståelse for hvilke muligheter som finnes innen bruk av databaserte proporsjoneringsverktøy. 

Teorien blir delvis gjennomgått i praksis ved heldags laboratoriearbeid hvor endring av tilslagssammensetting (endring av vannbehov), endring av sementmengder, endring av masseforhold og bruk av tilsetningsstoffer og tilsetningsmaterialer viser hvordan betongens egenskaper endres.

Kurset gir videregående opplæring i betongteknologi, deltagerne får en innføring i resepter, reseptutvikling, leveranse- og ytelseskrav for fersk og herdet betong. Kursdeltagerne lærer og om fasthets-, eksponerings- og bestandighetsklasser. Kurset gir en grundig innføring i produksjonsstandarden NS-EN 206 samt opplæring i prøvetagning av fersk betong, krav til rutiner for produksjonskontroll og yteselserklæring for fersk betong. 

Forkunnskaper

Kurset krever at man har gjennomført opplæring til A1. Kurset krever ingen forkunnskaper men det er en fordel å ha erfaring fra laboratoriearbeid eller produksjon av betong eller å ha kunnskap til produksjonsgangen. Kunnskap innen prosessorfaget vil være en stor fordel da stort sett all betongproduksjon er automatisert gjennom datastyring.

Kursets varighet

Kurset går over 3 dager pluss e-læring i forkant og nettbasert eksamen etter kurset. Kurset har 2 forelesningsdager og 1 dag på laboratorium.

Om e-læringkurs 

I forkant av samlingne skal deltakere gjennomføre et obligatorisk e-læringskurs. Kurset har en estimert gjennomføringstid på 3 timer. Kurset tar for selg følgende tema: 

Betongens struktur og egenskaper: Fordypning i poresystem, svinntyper og betong som komposittmaterialet. 
Herdet betong: Betongens egenskaper med hensyn på styrke og stivhet i armert og uarmert betong. 
Bestandighet og nedbrytning: Diverse nedbrytningsmekanismer og tiltak for å øke bestandighet til betong.
Herdeteknologi: Varmeutvikling i betong ved hydratisering. Hvordan og i hvilke tilfeller skal varmeutvikling styres. 

Sluttvurdering

Etter kurset gjennomføres det eksamen i form av digital flervalgsprøve. Det er krav om minst 70% riktig for å få bestått . Eksamen etter samlingen omfatter temaer som blir gjennomgått under samlingen.  

Alle skrevne og trykte hjelpemidler er tillatt.

Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs med bestått eksamen.

Kompetansebevis utstedes av BOR når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger (utfylt personopplysningsskjema). De aktuelle kurser må gjennomføres i angitt rekkefølge.

Lærebøker/kurskompendium

Følgende lærebøker/kurskompendium legges til grunn for kurset:

• Betongelementforeningen kurskompendium

• NS-EN 206

I forbindelse med kurset må deltakerne ha tilgang til følgende standard:

NS-EN 206:2013+A1:2016+NA:2017 Betong – Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar.

Denne kan kjøpes på: www.standard.no

Arbeidskrav

Det kreves tilstedeværelse på kurset og deltakelse i alle gruppeoppgaver underveis i kurset.

Kurset er godkjent av BOR-Betongopplæringsrådet.

Pris

Medlem 9.000,- Ikke medlem 10.000,- pluss mva

Aktuelle kursdatoer:

 1. 21. - 23. september 2020,

  Nettbasert

  Nettbasert kurs A2 - Videregående opplæring i betongteknologi

  På grunn av koronaviruset er det gjort midlertidige endringer i kursets oppbygning. Kurset vil bestå av e-læring, web-undervisning og gjennomføring av laboratorieøvelse i egen bedrift. Dette er et pilotkurs i samarbeid mellom Norsk Betongforening og Betongelementforeningen. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.

 2. 23. - 25. november 2020,

  Nettbasert

  Nettbasert kurs A2 - Videregående opplæring i betongteknologi

  På grunn av koronaviruset er det gjort midlertidige endringer i kursets oppbygning. Kurset vil bestå av e-læring, web-undervisning og gjennomføring av laboratorieøvelse i egen bedrift. Dette er et pilotkurs i samarbeid mellom Norsk Betongforening og Betongelementforeningen. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss!

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: