Betongelementforeningen

Gå BNLs temaside om korona-situasjonen

Innhold

A1 - Grunnkurs i Betongteknologi -nettbasert

Kurset er første trinn på kompetansestigen til laborant, blandeverkfører, produksjonsleder eller kontrolleder innen produksjon av betong i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206.

Bakgrunn

Kurset er 1. trinn på kompetansestigen til laborant, blandeoperatør, produksjonsleder eller kontrolleder innen produksjon av betong i henhold til krav til kompetanse i norsk standard NS-EN 206+NA.

Hensikt

Tilrettelagt teoretisk opplæring og kompetanseheving av personell som utfører laboratoriearbeid, blandeoperasjoner eller står ansvarlige for produksjon eller kvalitetsdokumentasjon av produsert betong, for å tilfredsstille bedriftenes og kundens behov samt standardens krav til kompetanse.

Målgruppe

Personell som skal bli laboranter, blandeverkoperatører, eller ha overordnet ansvar for produksjon eller kvalitetsdokumentasjon av betong i henhold til NS-EN 206.

Læringsmål

Kurset gir en grunnleggende innføring i materialkunnskap på betongens delmaterialer, tilslag, bindemidler (sement, silika, flyveaske, slagg) og tilsetningsstoffer. Kurset gir i tillegg gjennom laboratorieøvelser, innføring og forståelse av prøvetaking og delmaterialenes innvirkning på betong. Kurset beskriver produksjonsutstyr samt vedlikehold, kontroll og kalibrering av doserings og laboratorieutstyr. 

Forkunnskaper

Kurset krever ingen forkunnskaper men det er en fordel å ha erfaring fra laboratoriearbeid eller produksjon av betong eller å ha kunnskap til produksjonsgangen. Kunnskap innen prosessorfaget vil være en stor fordel da stort sett all betongproduksjon er automatisert gjennom datastyring.

Kursets varighet

Kurset går over 3 dager pluss e-læring i forkant og nettbasert eksamen etter kurset. Kurset har 2 forelesningsdager og 1 dag på laboratorium.

Om e-læringkurs 

I forkant av samlingene skal deltakere gjennomføre et obligatorisk e-læringskurs. Kurset har en estimert gjennomføringstid på 3.5 timer. Kurset tar for selg følgende tema: 

- Innledningsvis om betong: Sammensetning, ulike typer, miljø og regelverk. 
- Sement og andre bindemidler: Produksjon og sammensetning av sement. Silika, flygeaske og slagg. K-faktor. 
- Tilslag: Produksjon, egenskaper og kvalitetskontroll. Innvirkning på fersk og herdet betong. Kornfordeling og kornform. 
- Tilsetningsstoffer: Innledningsvis om alle sentrale typer tilsetningsstoff og deres virkning i fersk og herdet fase. 
- Fersk betong: Forhold som påvirker støpelighet. Partikkel-matriks modellen og volumkontroll. Stivhet og seighet. 

Sluttvurdering

Etter kurset gjennomføres det eksamen i form av digital flervalgsprøve. Det er krav om minst 70% riktig for å få bestått . Eksamen etter samlingen omfatter temaer som blir gjennomgått under samlingen.  

Alle skrevne og trykte hjelpemidler er tillatt.

Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs med bestått eksamen.

Kompetansebevis utstedes av BOR når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger (utfylt personopplysningsskjema). De aktuelle kurser må gjennomføres i angitt rekkefølge.

Lærebøker/kurskompendium

Følgende lærebøker/kurskompendium legges til grunn for kurset:

• Betongelementforeningen kurskompendium

• NS-EN 206

Arbeidskrav

Det kreves tilstedeværelse på kurset og deltakelse i alle gruppeoppgaver underveis i kurset.

Pris

Medlem 9.000,- Ikke medlem 10.000,- pluss mva

Aktuelle kursdatoer:

 1. 7. - 9. september 2020,

  Nettbasert undervisning

  Nettbasert A1 - Grunnkurs i Betongteknologi

  På grunn av koronaviruset er det gjort midlertidige endringer i kursets oppbygning. Kurset vil bestå av e-læring, web-undervisning og gjennomføring av laboratorieøvelse i egen bedrift. Dette er et kurs i samarbeid mellom Norsk Betongforening og Betongelementforeningen. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.

 2. 9. - 11. november 2020,

  Nettbasert undervisning

  Nettbasert A1 - Grunnkurs i Betongteknologi

  På grunn av koronaviruset er det gjort midlertidige endringer i kursets oppbygning. Kurset vil bestå av e-læring, web-undervisning og gjennomføring av laboratorieøvelse i egen bedrift. Dette er et kurs i samarbeid mellom Norsk Betongforening og Betongelementforeningen. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss!

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: