Vi er endring - vi gjør det byggenæringen snakker om

Betongindustridagene 2021 - 28. januar

Innhold

Digitale seminarer februar og mars

Vi vil i februar og mars tilby gratis seminarer. Man kan delta på så mange seminarer man ønsker. Kryss av på de du ønsker å delta på og vi sender ut lenke til seminaret noen dager før gjennomføring. Alle seminarer starter kl 12.00 og varer 2-3 timer.

Seminar 1: Juridisk seminar - kun for medlemmer - 3.feb

Juridisk seminar går over tre timer inkludert spørsmål/debatt til slutt. Seminaret tar for seg aktuelle saker gjennom 2020, kanskje med særlig fokus på erfaringene gjennom pandemien så langt. Vi drøfter også kontraktspørsmål og den nye byggherreforskriften. 

Fordragsholdere: Harald Fosse m.fl.

Start kl: 12:00

Varighet: 2-3 timer

Målgruppe: Daglig ledere og kontraktsansvarlige

Innhold Foredragsholder
Presentasjon Alle
Nytt fra lovgiver, domstoler mv. Julie og Harald
Kom/spørsmål Julie og Harald
Elementleveransen i samspill-prosjektet Harald
Elementleveransen i samspill-prosjektet Harald
Kom/spørsmål Harald
Alternative tvisteløsninger Harald
Ny byggherre-forskrift i kraft 1.1.2021: Gjennomgang av de vikigste endringene  
Kom/spørsmål  
Nyheter i arbeidsretten med særlig fokus på tiltak knyttet til pandemien:     
Avslutning   

Seminar 2: EPD-Tagger- Broen mellom EPD og BIM- 2. feb

EPD-BIM-prosjektet har i løpet av de siste årene utviklet verktøyer EPD-Tagger. Dette gjør det mulig å koble EPD-data direkte opp mot prosjekt i BIM. Resultatet av dette er en enklere og mer presis måte å gjenspeile CO2 avtrykket på det prosjekterte bygget.

Seminaret vil by på:

  • Bakgrunn, forløp og resultat av prosjektet
  • Demonstrasjon av bruken av EPD-Taggeren
  • Erfaring av bruken av EPD-Tagger i prosjekt
  • Innføring i installasjon og bruk av EPD-Taggeren

Start kl: 12:00

Varighet: 2 timer

Målgruppe: Miljø, salg og prosjektledelse

Tema

Innhold

Foredragsholder

EPD-BIM

Vi gir et innblikk i hvordan EPD-BIM-prosjektet har utviklet seg fra en ide til realitet.

Thomas Bø

Presentasjon av verktøyet

Jan Børge Loe er en av de som har En demonstrasjon av hvordan EPD-taggeren fungerer

Jan Børge Loe, Loe Betongelementer

Erfaring ved bruk

Peter H. Kermit vil dele sin erfaring fra bruken av EPD-Taggeren i tidligere prosjekt.

Peter H. Kermit, Contiga

Minikurs

Det vil bli avholdt et kurs i installasjon og bruk av EPD-Taggeren. Kurset blir ledet av utviklerne av verktøyet, BuildingPoint Scandinavia og LCA.no.

 

Magnus Norum og Espen Skogsrud, BuildingPoint Scandinavia/Ole Iversen, LCA.no

 

Seminar 3: Dimensjonering, avstivning og innfestingsdetaljer - 4.feb

Seminaret tar utgagnspunkt i teorigrunnlaget fra Betongementboka bind B, og drøfter innledningsvis konstruksjonssikkerhet, laster, volumeendringer og miljøkrav til konstruksjoner. Deretter avstivningssystemer og forbindelser i betongelementkonstruksjoner.

Fordragsholdere fra ARCON AS

Start kl: 12:00

Varighet: 3 timer

Målgruppe: Rådgiver/Konstruktører/Prosjektleder

Seminar 4: Omdømme, politikk og salg - 10.feb

Webcasten handler om følelser, fakta, politikk og salg. Oppfatninger om byggematerialer skaper følelser og engasjement. Hvordan bli en god samtalepartner og ambassdør for bedriften?

Foredragsholdere: Henriette Grønn med flere

Start kl: 12:00

Varighet: 2 timer

Målgruppe: Salg og marked

Seminar 5: Kraftoverføring bind C - 17.feb

Seminaret tar utgagnspunkt i teorigrunnlaget fra Betongementboka bind C, og drøfter dekkesystemer/skiver, bjelke/søyle, sandwichelementer, løfteandordninger og forbindelser.

Foredragsholder fra ARCON AS

Start kl: 12:00

Varighet: 3 timer

Målgruppe: Rådgiver/Konstruktører/Prosjektleder

Seminar 6: Konstruktiv fiberarmering i slanke betongkonstruksjoner - 11.feb

Seminaret er et samarbeide mellom Betongelementforeningen og betongklyngen N3C, seminaret drøfter FoU og kunnskapsfronten for konstruktiv bruk av fiberarmert betong.

Innhold Foredragsholder    
Velkommen og innledning til seminaret  Geir Frantzen Betongklyngen N3C og John Erik Reiersen BEF    
 NB 38 Fiberarmert betong i bærende konstruksjoner   Sindre Sandbakk Regionleder Dt.techn Olav Olsen AS       
   
Hvorfor satser Element Nor AS på fiber – erfaringer så langt Isak Berntsen, Daglig leder Element Nor AS     
Betongsammensetning – viktige forutsetninger for velykket bruk av fiber  Berit G Pettersen, Teknologileder Unicon AS     
Kom/spørsmål Plenum    
Sertifiserte produkter – veien er kortere for prefabrikerte elementer Instruktør     
Gjennomføring av bachelor og masteroppgaver for å avdekke effekten av bruk av fiber i typiske knutepunkter i betongelementer  Magne Lysberg, Siv Ing MRIF ARCON prosjekt AS    
N3C Workshop våren 2021  Geir Frantzen Betongklyngen N3C og John Erik Reiersen BEF    
   

Foredragsholdere fra UiT Campus Narvik, SINTEF Narvik og Betongklyngen N3C.

Start kl: 12:00

Varighet: 3 timer

Målgruppe: Rådgiver/Konstruktører/Prosjektleder/Marked og salg

Seminar 7:HMS i logistikk og på byggeplass - 18.feb

HMS seminaret handler om logistikk fra fabrikk til byggeplass, med fokus på rigg- og håndtering på byggeplass. Vi går også gjennom aktuelle hendelser, regelverksendringer og ting som har skjedd på utstyrs/hjelpemiddelfronten det siste året.

Foredragsholdere fra: Arbeidstilsynet og Betongelementforeningens HMS utvalg.

Start kl: 12:00

Varighet: 2,5 timer

Målgruppe: Montasje og HMS

Seminar 8:Forskningsprosjektene boligbygg og studentboliger - 10.mars

Seminaret handler om NORSUS forskningsprosjektet på 4, 8 og 16 etasjes boligbygg og studientboliger. ARCON AS går gjennom bygningsmodellen, mens NORSUS går gjennom livsløpsanalysen (LCA) av prosjektet og benchmarker det mot tilsvarende byggeprosjekt i massivtre. Forskningsprosjektet er en fortsettelse av studie på kontorbygg. Arbeidet ble igangsatt våren 2020, og ferdigstilles i mars 2021. Det blir gitt en foreløping oppsummering som del av hovedmøtet den 28 januar.

Foredragsholdere fra: Betongelementforeningen, NORSUS og ARCON med flere

Start kl: 12:00

Varighet: 3 timer

Målgruppe: Marked og salg

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: