Betongindustridagene 2020 - Tenk større - skap fremtiden i dag!

(29)30-31. januar på Park Inn Oslo Airport, Gardermoen

Innhold

Seminarer 30. januar:

Oppstart kl 10.00 Avsluttes senest kl 14.30

Seminar 1: Juridisk seminar

VELKOMMEN v/ Harald Fosse og Madeleine Bråthen Bjaaland

Aktuelle saker fra 2019

Nytt siden sist

Relevante dommer:

1. Sveensaken – HR-2019-830-A
2. Direktekrav fra entreprenør – HR-2018-2256-A
3. Plunder og heft-dommen – HR-2019-1225-A
4. Fosenlinjen-dommen, HR-2019-1801-A

Bygg21

Nytt fra Standard Norge

Ny lovgivning

 

 

 

 

Cara Vedeler

 

 

 

Varighet

 

10.15 – 10.45

 

30 min

KristiansandsakenKommunale reguleringsbetemmelser med hensyn til materialvalg

Harald

10.45 – 11.00

 15 min

 

 

 

"To trinn"

Begrensning i antall ledd underleverandører

Linn-Thea Hartmann-Lørscher

11.00 – 11.30

 30 min

 

LUNCH 45 min

 

11.30 – 12.15

 45 min

 

 

 

Arbeidstilsynets overtredelsesgebyr – når og hvor mye?

Thorkil H. Aschehoug (BNL)

12.15 – 13.00

 45 min

 

 

 

MVA og omtvistede krav

Kari-Ann Mosti

13.00 – 13.45

45 min

 

 

 

Oppdragssamarbeid

Odd Stemsrud og Martine Valland

13.45 – 14.30

45 min

 

 

 

14.30

Fra kl. 14.30 åpner vi i tråd med tradisjonen advokatkontoret hvor medlemmene kan stille oss spørsmål som vi kostnadsfritt svarer på.

Seminar 2: Lederrollen i det nye markedet

Er du motivert i å bli en bedre og mer relevant leder?

Både betongbransjen og ledelse er i endring. Det som har fungert de siste tiårene, fungerer ikke like godt lenger. Skal betongbransjen beholde og styrke sin konkurransekraft, må lederne i bransjen stadig ville utvikle og fornye seg. 

God ledelse anno 2020 handler i stor grad om rollemodellatferd. Seminaret tar for seg fem atferder som vil kjennetegne de beste lederne i det nye markedet. Behersker du disse noenlunde, vil du lede an med naturlig autoritet og bli en andre ser hen til.  

Delta på dette 4-timers seminaret, inkludert lunsj og pauser. Her møter du andre ledere i bransjen og får lytte, lære og dele erfaringer gjennom foredrag og gruppearbeid. Seminaret ledes av en erfaren leder, Henriette Grønn, som mange av dere har møtt gjennom miljø- og kommunikasjonsprosjektet vårt.

Målgruppe: Daglig leder og markedssjef

Seminar 3: HMS i elementbransjen

I 2019 har arbeidstilsynet utført omfattende tilsyn på montasjeplasser hvor det benyttes betog- og stålelementer. Seminaret handler om viktige læringspunkt fra tilsynsaksjonen. Vi skal også se på tiltak som betongelementbransjen har gjort i den siste tiden for å forbedre HMS i forbindelse med montasjeoppdrag. Vi får også høre innspill fra entreprenører og elementbransjen om hvordan vi kan tilrettelegge for en mer trygg og effektiv montasje. 

Program: 

10:00-10:10- Velkommen v/ Jane Mælen, Contiga

10:10-10:40- Resultater fra tilsynsaksjonen, sjekkliste for elementmontasje v/ Pål Martin Søraas & Anne Sørum, Arbeidstilsynet

10:40-10:50- Pause beinstrekk

10:50-11:15- Arbeid under montasjefront - vår praksis v/ Heine Lien, Kynningsrud Prefab 

11:15-12:00- Lunsj

12:00-12:15 - Sikkerhetstilrådning - utsparing i dekkekant v/ Geir Udahl, Contiga

12:15-12:35- Resultater fra undersøkelse om respiratoriske kjemikalier i elementproduksjon v/ Ragnhild Strand Østrem, STAMI

12:35-12:55- Hvordan kan vi oppnå tryggere elementmontasje gjennom samarbeid med kunde? v/ Steinar Stake, Veidekke

12:55-13:10- Kaffipause

13:10-14:00- Innføring i ny byggherreforskrift v/ Thorkil Aschehoug, BNL

14:00-14:20- Fallsikring og PVU, regelverk og tiltak v/ Bjørn Haagensli, AAK Safety

14:20- Avslutning 

 

Målgruppe: Prosjektledelse, HMS-ledere, entreprenørvirksomhet. 

Seminar 4: Brobjelkeprosjektet

Håndbok V426 Prefabrikkerte brubjelker er forhåndsgodkjent og publisert av Vegdirektoratet.  Betongelementforeningen kjører nå  seminarer i Håndbok V426 Prefabrikkerte brubjelker, der vi ser på hele verdikjeden fra produksjon til montasje på anleggsplass. 

Forhåndsgodkjenningen omfatter formtegninger og armeringstegninger av de prefabrikkerte betongbjelkene. Brukonstruksjonen må prosjekteres, kontrolleres og godkjennes i henhold til kravene i vegnormalen N400 Bruprosjektering, men forhåndsgodkjenningen av bjelkene legger til rette for en forutsigbar, rasjonell og effektiv prosess i alle ledd. Veiledningen bidrar også til en mer ensartet bransjepraksis. Se veiledningen her

Målgruppe: Folk som jobber med transport, montasje, produksjon og konstruksjon, prosjektering og salg/marked.

Seminar 5: Ultra High Performance Concrete

UHPC gir en mulighet til å kunne produsere billigere, lettere, sterkere, mer miljøvennlig og ekstremt bestandige elementer, basert på Ultra High Performance Concrete som har overlegne mekaniske egenskaper og ekstreme bestandighetsegenskaper takket være lav w/b og optimal pakning av delmaterialene. 

Seminaret ledes av  Tor Arne Hammer (Seniorforsker SINTEF Byggforsk)

Program:

10:00-10:30 Innledning
- Fordeler og ulemper
- Forske FoU-prosjekter
- Bruksområder - betraktninger fra Dr. Techn Olav Olsen v/ Tor Arne Martinus-Hammer

10:30-11:30 Produksjon og utførelse
- Erfaringer fra storskalaforsøk
- Hvordan håndtere utfordrende produksjonsegenskaper v/ Tor Arne Martinus-Hammer, Andreas Sjaastad, Ole Garborg Østrem, Berit G. Petersen, Trond Solbø 

11:30-12:15 Lunsj

12:15-12:45 Produksjon og utførelse fortsettelse.
- Støpelighet over tid
- Konstruktiv bruk av fiber - en eksperimentell tilnærmelse  v/ Ingrid Lande Larsen, Rein Terje Thorstensen

12:45-13:30 Design of UHPC-structures v/ Joost Walraven
- Status on standards/codes for design with UHPC
- What is needed to convince the builders to use UHPC in spite of the lack of official standards/codes?

13:30-14:00 Muligheter for betongelementindustrien; Åpen diskusjon

ca. 14:00 - Avslutning  

Målgruppe: Salg/marked/prosjekt/teknologi

Seminar 7: Digitalisering og automatisering

Digitalisering og automatisering i betongelementproduksjonen. 

Program: 

10:00-10:15 - Introduksjon v/ Anders Frigaard - Haarup

10:15-10:45 - Nye og fremtidige metoder for produksjonskontroll av blandeverk v/ Erik Skadborg - Haarup. 

10:45-11:00 - Pause

11:00-11:30 - “Automatisering: Forutsigbarhet betyr alt” v/ Geir Ove Skjærvik - objective.no

11:30-12:15 - Lunsj

12:15-12:45 - Robotisering av armeringsarbeider v/ Maximilian Trommer - Rebartek AS

12:45-13:00 - Pause

13:00-14:00 - IMPACT Produksjonsplanlegging, avvikshåndtering og maskinforbindelser. Import av Tekla-modeller i IMPACT Production. v/ Nikolaj Stephansen - StruSoft AB.

Målgruppe: Produksjonsledelse

Seminar 8: Knutepunkter og innfestingsdetaljer

Arrangør: Invisible Connections

2 timers seminar Oppstart kl. 10.00

Nye knutepunktsløsninger fra leverandørindustrien

  • Hvordan kombinere fritt fremkragede balkonger og hulldekker
  • Ny trappeinnfestningsløsning for tynnere repos

Målgruppe: Salg, prosjektledelse, konstruksjon, utbygger, arkitekt.

Seminar 9: Miljøoptimale betongkonstruksjoner

Arrangør: Norsk Betongforening v/ Cecilie Hagby

Hvordan møte kundens spørsmål om miljødokumentasjon?

Hva er LCA, EPD og lavkarbonbetong ? Hvilke miljøvalgvalg tar den prosjekterende og hvordan sikre at de mest optimale løsningene blir benyttet?

Program

10.00 -10.15       Intro - Cecilie Hagby, Norsk Betongforening

10.15-10.55        Lavkarbonbetong- revidert NB Publikasjon 37 - Tom Fredvik, Norcem

10.55-11.20        PAUSE

10.20-11:20        Klimagassberegninger for betong  - NS 3720, LCA, EPD - Steinar Røine, Spenncon

11:20-12:30       Spørsmål/diskusjon

11:30-12:30        LUNCH

12:30-13.00        Lavkarbonbetong vs lavkarbonkonstruksjon beregningseksempler og smarte råd - Steinar Røine, Spenncon

13.00-13:15        Benstrekk

13.15-14.00        Dokumentasjon av betongens miljøegenskaper - Stråling, emisjoner og utlekking - Thomas Beck, Mapei

14:00-14:10        Avslutning

Målgruppe: Betongproduksjon/fabrikk

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: