Betongindustridagene 2020 - Tenk større - skap fremtiden i dag!

(29)30-31. januar på Park Inn Oslo Airport, Gardermoen

Innhold

Seminarer 29. januar:

Seminar 1: Miljøinnovasjon i betongindustrien
 • 11:00 - 11:05
  Åpning

  Seminaret handler om forbedring av miljøytelser for sement, betong og betongprodukter. Fremtidens konkurransekraft bygges på være endringsdyktig og lytte enda bedre til samfunnet rundt byggenæringen

  • John-Erik Reiersen
   Betongelementforeningen
 • 11:05 - 11:30
  Overordnet målsetting – Betongindustrien og reduksjonsmålene

  Hvordan skal byggenæringen og betongindustrien bidra til å nå målene i Parisavtalen? 

  • Katharina Bramslev,
   Grønn Byggallianse
 • 11:30 - 11:55
  CCS som industrirevolusjon

  Norcem har en visjon om null utslipp av CO2 fra betongprodukter i et livsløpsperspektiv.  Norcem Brevik er ett av to mulige norske CCS anlegg som kan bli verdens første sementfabrikk med fullskala CO2-fangst. 

  • Per Brevik
   Heidelberg Cement
 • 11:55 - 12:05
  Kaffepause
 • 12:05 - 12:30
  Hva vil CCS bety for industrien i Norge? Hvor langt er vi fra realisering

  Noen av de beste eksemplene på CO2-lagring finner vi i Norge ved Sleipner- og Snøhvit-prosjektene. Hvordan utnyttes tekonologiforspranget Norge har til å skape ny og grønn konkurransekraft? 

  • Jørild Svalestuen
   Gassnova
 • 12:30 - 12:55
  Hvilke nye betonger og armeringsprodukter kommer? og vil de bidra til mer miljøoptimale produkter?

  Aluminiumsarmering gir en klimagevinst ved at betongen brukes mer effektivt. Nye sementer med lavere innhold av klinker (kalsinert kalkstein) gir også lavere klimagassutslipp. Den nye sementen er mindre energikrevende og gir lavere utslipp. 

  • Harald Justnes
   SINTEF
 • 12:55 - 13:15
  Karbonfangstteknologi som Canadisk sementindustri bruker i dag
  • Brett Henkel
   Svante, Canada
 • 13:20 - 14:00
  Lunsj
 • 14:00 - 14:25
  Teknologier som betongfabrikkene kan implementere nå, og som reduserer utslippene av klimagasser.
  • CarbonCure og Carbon Upcycling
 • 14:25 - 14:50
  Fossilfri energiproduksjon

  Biobasert energibærer kan bidra til reduserte klimagassutslipp i fabrikk, lager/logistikk, transport og montasje.

  • Geir Harald Ingeborgrud og Olav Hunemo
   ECO-1
 • 14:50 - 15:05
  Energioptimalisering

  Fra grått til Grønt – hvordan kan en grønn og energioptimal tankegang forsvares opp mot en bærekraftig produksjon ?

  • Christian Berthelsen
   Elementsør AS
 • 15:05 - 15:30
  Produktutvikling på betongresepter - miljøoptimalisering

  Forskningsprosjektet "Klimagassregnskap av tre- og betongkonstruksjoner" hadde to hensikter; å sammenligne tre- og betongkonstruksjoner, og miljøoptimaliserte produkter.  

 • 15:30 - 15:45
  Kaffepause
 • 15:45 - 16:10
  More for less - materialgjerrige konstruksjoner

  Dialogen mellom byggteknisk- og miljørådgiver er avgjørende for de gode prosjektene. Optimal geometri og materialbruk er viktig når konstruksjonen optimaliseres.

  • Magne Lysberg
   ARCON Prosjekt AS
 • 16:10 - 16:35
  Norges Lastebileierforbund (NLF)

  Fossilfri logistikk, hva kan vi tilby markedet og hva ser vi komme i nær fremtid

  • Dag Nordvik
   Norges Lastebileierforbund
 • 16:40 - 17:05
  Logistikk/transport og miljøforbedringer: Nullutslipp fra byggeplass

  Kynningsrud Nordic Crane har en bevisst strategi på biofuel til kranvisksomheten, nå tar man neste skritt og skal teste ut elektrifisering av kran på byggeplass.

  • Eirik Kynningsrud
   Kynningsrud Nordic Crane AS
 • 17:05 - 17:30
  Gjenbruk av bygningsdeler: Ombruk av bygningsdeler som forretningsområde

  På ett år har man gått fra null interesse for ombruk i byggenæringen, til at man nå jobber med prosjekt med ombruk av byggematerialer. 

  • Peter H. Kermit
   Contiga AS
 • 17:30 - 17:55
  Advokatfirmaet Grette AS

  Regelverket som regulerer ombruk av bygningsdeler

  • Madeleine Bråthen Bjaaland og Harald Fosse
   Advokatfirmaet Grette AS
Seminar 2: EPD-sertifisering betongvare og ferdigbetong
 • 12:15 - 18:00
  EPD-sertifisering betongvare og ferdigbetong

  Seminaret er beregnet for de som skal autoriseres som EPD verifikator hos betongelement- og betongvareprodusentene. Det er obligatorisk tilstedeværelse gjennom hele seminaret.

  Agenda:

  12.15 - 12.30 Velkommen og presentasjon

  12.30 – 13.15 Introduksjon til EPD; Hva? Hvorfor? Hvordan?

  13.15 – 13.30 Beinstrekk

  13.30 – 14.30 Presentasjon av EPD-generatoren

  14.30 – 14.45 Beinstrekk         

  15.00 – 17.00 Lag EPD (praktisk arbeid)

  17.15 – 17.45 Analysemodulen

  17.45 - 18.00 Oppsummering og takk for i dag 

  Det er fint om alle forbereder seg litt for det praktiske arbeidet ved å:

  • Velge ut et produkt de vil lage en EPD for
  • Ta med resept på en betongsammensetningen som inngår
  • Ta med oversikt over mengder av betong, armering ++ som inngår i produktet som skal deklareres (per m2 eller tonn)
  • Finne ut hvor alle råvarer kommer fra
  • Finne fram forbruk av energi, vann og annet forbruk i produksjonen, samt produksjonsvolum siste år (evt 2017 hvis ikke 2018 er klart)
  • Finne fram produksjonsvolumer for avfall for siste år (evt 2017 hvis ikke 2018 er klart)
  • Sjekke eksisterende EPDer av betongelementer på EPD-Norge.no og få noen tips til hvordan produktet kan beskrives med ord i EPDen.

  Om ikke alt er tilgjengelig, så kan man legge inn resten senere. Derfor ta med det som er lett tilgjengelig. Det er greit å ha noe å jobbe konkret med.

  Husk at alle bør ha med seg en maskin som de kan jobbe på (Mac og IPad bør gå bra)

  Målgruppe: IK/HMS/KS

  • Mie Vold
   Østfoldforskning

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: