Betongelementforeningen

Gå BNLs temaside om korona-situasjonen

Innhold

Produktdata i en maskinlesbar verdikjede – Betong og delmaterialer

  • 20. apr 2021Kl. 08:30–09:30
  • Lenke til Teams blir tilsendt etter påmelding
  • Påmeldingsfrist 19. april

Byggevareindustriens Forening, Fabeko, Betongelementforeningen og Basal inviterer til frokostmøte om maskinlesbare produktinformasjon (PDT).

Digitalisering er pekt på som et viktig virkemiddel for å effektivisere byggenæringen. Dette innebærer blant annet at byggevareprodusenter/leverandører må tilby maskinlesbar produktinformasjon, som i dag i all hovedsak er papirbasert eller tilgjengelig som pdf.Sammen med Standard Norge utvikler nå norsk byggenæring standardiserte datamaler for slik maskinlesbar produktinformasjon som både vil inneholde blant annet produktinformasjon fra ytelseserklæringer og EPDer.

Betongbransjen har kommet godt i gang med arbeidet rundt produktegenskaper for fremtidig digitalisering. Norge har derfor også fått viktige roller med koordinering av PDT-arbeidet innen flere produktgrupper knyttet til betong på europeisk nivå.

Målet med frokostmøtet er å introdusere partnere i sement- og betongindustrien til produkt-datamalkonseptet som et verktøy for å forbedre kommunikasjonen av produktinformasjon i sin del av verdikjeden.

Målgruppe: Beslutningstagere på forretningsnivå, teknisk ledelse

Bransje: Ferdigbetong, Betongelement, Betongvare og delmaterialer betong.

PROGRAM:

Åpning av møte                                                                              Jøns Sjøgren, PDT-Norge

Hva er maskinlesbar produktinformasjon?                        Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareindustrien

 Hvordan jobber ferdigbetongbransjen med PDTer?      Jan Eldegaard, FABEKO

PDT- arbeidet i Norge innen EN 206 Betong                       Øyvind Sæter, Unicon AS

Arbeid videre for de ulike bransjer med igangsetting av PDT’er ihht ulike harmoniserte standarder.

    • Betongelementforeningen                 John Erik Reiersen
    • Basal                                                      Geir Skjørberg
    • Heidelberg Sement                             Terje Rønning

Avslutning

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: