Betongelementforeningen

Innhold

Trøndersk HMS konferanse 2020

  • 3. mar 2020Kl. 08:00–16:00
  • Scandic Nidelven
  • Påmeldingsfrist 18. februar

Kursinnhold

 Dere møter daglig leder John-Erik Reiersen og et par av våre medlemmer på konferansen.

Elementmontasje og HMS

0840 «Krav til kompetanse for involverte» v/John Erik Reiersen, (Betongelementforeningen)

0900 «Forutsetninger i dimensjoneringen» v/Contiga

0920 «Montering av anlegg for betongelementer» v/Per Ståle Aarstad (Trøndersveis AS)

«Også årets HMS-konferanse vil ha et flerdelt fokus. Vi setter blant annet fokus på hva som skjer etter innføringen avde nye reglene for innleie i byggebransjen.

Vi retter også fokus på montasje av betongelementer. Hva er viktig for å sørge for at monteringen skjer i tråd med forutsetningene for dimensjoneringen? Hva er særlig viktig for å unngå personskader under monteringsarbeid? Hva erfarer Arbeidstilsynet i sine tilsyn?

Vi vil også få høre merom hvordan den nye IA-avtalen følges opp med et bransjeprogram for bygg og anlegg. Hva vil det bety for bransjen?

Velkommen til en spennende konferansedag 3. mars!»

Målgruppe

Ledere, mellomledere, prosjektledere, tillitsvalgte, HMS-ansvarlige, byggherre, driftsledere, eiendomsutviklere, rådgivere og offentlige myndigheter

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: