Betongelementforeningen

Gå BNLs temaside om korona-situasjonen

Innhold

Prosjektering av Betongelementer

 • 7. sep 2020til 30. okt 2020
 • Nettbasert
 • Gratis
 • Påmeldingsfrist 31. aug

Hva lærer du

Kursbeskrivelse:

Studiet består av følgende 8 moduler:

 • Betongens sammensetning og egenskaper
 • Spennarmert betong, vinterstøp og dokumentasjon av betongens egenskaper
 • Generelt om betongelementer og fordypning søyletopp
 • Søylekonsoll
 • Avtrappet bjelkeende og hyllebjelke
 • Sveiseplate/stålplate og innstøpningsgods, HD og DT torsjonslås, strekkarmering og opphengsarmering
 • Avstivning av skivebygg, beregning av lastnedføring
 • Horisontale skiver og innfesting til vertikal avstivning

Hver av modulene er nærmere beskrevet i emnets innhold (vedlegg 01).

Kunnskaper og forståelse:

Kurset vil øke kunnskapen om forspente bygningsdeler og særskilte regler for hvordan hulldekkeskiver detaljeres og gi kursdeltagerne en grunnleggende forståelse for prosjektering av betongelementkonstruksjoner og hybride byggesystemer.

Kurset vil også øke forståelsen for prinsipper som gjelder ved utforming av knutepunkter og nedføring av kraft i konstruksjoner, samt en bredere innsikt i detaljutforming av knutepunkter med tanke på armeringsdetaljer, standardiserte løsninger og integrasjon mellom konstruksjonsdeler. Dette gir videre en forståelse av hvordan spenninger og skjærkrefter tas opp og fordeles på en optimal måte.

Ferdigheter og kompetanse:

Ved å gjennomføre studiet styrker man sin faglige kompetanse for prosjektering av industriell elementbygging generelt, og betongelementkonstruksjoner spesielt. Man blir godt faglig kvalifisert for å arbeide som konstruktør hos betongelementleverandørene og hos tekniske rådgivere som prosjekterer for industriell bygging.

Denne grunnleggende innføringen i prosjektering av betongelementer er også nyttig for øvrig personell som arbeider med betongelementer, både i forhold til transport, montasje og FDV.

Undervisnings- og eksamensspråk
Norsk
Undervisning

Nettbasert undervisning og selvstudium (kurs)

Foreleser kan kontaktes per mail og telefon.

Omfang: Nettbasert studium med undervisning og oppgavegjennomgang over 8 påfølgende uker.

Hver uke gjennomgås én fagmodul, som starter med 3 timers undervisning, og avsluttes med 2 timers gjennomgang av oppgaven knyttet til fagmodulen. Tid til selvstudium estimeres til 25 timer per uke.

Periode: F.o.m. uke 37 t.o.m. uke 44, 2020                

Mandager: 0900-1200                

Fredager: 1200-1400

Eksamen

Arbeidskrav:Ingen

Det er ingen obligatoriske øvinger.

For fullt utbytte av kurset er det likevel viktig at oppgavene tilknyttet hver av fagmodulene utføres, og at kursdeltagerne deltar under gjennomgangen på slutten av hver uke.

Kontinuasjon: Det gis ikke rett til kontinuasjon

Ved å ta dette kurset, vil du kunne få utstedt et kursbevis dersom du gjennomfører kurset.

 

Les mer om kurset her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: