Betongelementforeningen

Gå BNLs temaside om korona-situasjonen

Innhold

A1 - Grunnkurs i Betongteknologi-Gardermoen

  • Fabeko og BEF medlem 9.000,- Ikke medlem 10.000,- Pluss mva

Bakgrunn

Kurset er første trinn på kompetansestigen til laborant, blandeverkfører, produksjonsleder eller kontrolleder innen produksjon av betong i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206.

Hensikt

Tilrettelagt teoretisk opplæring og kompetanseheving av personell som utfører laboratoriearbeid, blandeoperasjoner eller står ansvarlige for produksjon eller kvalitetsdokumentasjon av produsert betong, for å tilfredsstille bedriftenes og kundens behov samt standardens krav til kompetanse.

Målgruppe

Personell som skal bli laboranter, blandeverkoperatører, eller ha overordnet ansvar for produksjon eller kvalitetsdokumentasjon av betong i henhold til NS-EN 206.

Læringsmål

Kurset gir en grunnleggende innføring i materialkunnskap på betongens delmaterialer, tilslag, bindemidler (sement, silika, flyveaske, slagg) og tilsetningsstoffer. Kurset gir i tillegg gjennom laboratorieøvelser, innføring og forståelse av prøvetaking og delmaterialenes innvirkning på betong. Kurset beskriver produksjonsutstyr samt vedlikehold, kontroll og kalibrering av doserings og laboratorieutstyr. 

Forkunnskaper

Kurset krever ingen forkunnskaper men det er en fordel å ha erfaring fra laboratoriearbeid eller produksjon av betong eller å ha kunnskap til produksjonsgangen. Kunnskap innen prosessorfaget vil være en stor fordel da stort sett all betongproduksjon er automatisert gjennom datastyring.

Kursets varighet

Kurset går over 4 dager inkludert eksamen den siste dagen. Kurset har 3 forelesningsdager og 1 dag på laboratorium. 

Lærebøker/kurskompendium

Følgende lærebøker/kurskompendium legges til grunn for kurset:

  • Betongelementforeningen kurskompendium
  • NS-EN 206
Arbeidskrav

Det kreves tilstedeværelse på kurset og deltakelse i alle gruppeoppgaver underveis i kurset. 

Sluttvurdering

Kurset avsluttes med 3 timers skriftlig eksamen. Alle skrevne og trykte hjelpemidler er tillatt. Ved særskilte vilkår, som ved lese- og skrivevansker, kan eksamenstiden utvides eller eksamen tilrettelegges på annet vis. Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs med bestått eksamen. Ved ikke bestått eksamen, kan ny eksamen gjennomføres ved et senere kurs eller etter nærmere avtale med sekretariatet i BOR.

Kompetansebevis utstedes av BOR når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger (utfylt personopplysningsskjema). De aktuelle kurser må gjennomføres i angitt rekkefølge.

Hotell

For booking av hotellrom, ta kontakt direkte med hotellet på: booking@gardermoen-airporthotel.no eller ringe på +47 63940800 Booking ref: Betongelementforeningen. Opplys om dato for deltakelse -Navn og telefonnummer til den som skal overnatte -Kortnummer og utløpsdato dersom gjesten forventer å ankommer hotellet etter klokken 18:00. Pris på 1170,- pr døgn for rom m/frokost og dagens middag. Rom betales ved utsjekk.

Se hele rammeprogrammet og kompetansekrav fra BOR i link.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: