Betongelementforeningen

Innhold

År 2012

Vinner 2012 Vulkan Søndre kvartal Niels Torp AS Arkitekter

Siden 2003 er den tidligere industrieiendommen Vulkan utviklet til å bli en moderne bydel med leiligheter, kontorer og butikker. Side om side med den historiske industribebyggelsen er nye bygg av høy kvalitet oppført. Aspelin Ramm Eiendom har, gjennom sitt datterselskap Vulkan Eiendom, vært byggherre for Søndre kvartal. Byggene er utformet med utpreget tårnstruktur der byggenes høyde varierer. Søndre kvartal består av 27 leiligheter, 3500m2 kontorer, 2000m2 næringsareal i tillegg til to hoteller. Hotellene og næringsarealene i Søndre kvartal har oppnådd energiklasse A, boligene B. Tomten er høyt utnyttet, høydeforskjellene på tomten har også gitt store utfordringer. Bakenforliggende bygningsmasse skulle beholde utsikten over byggene, samtidig som ny gatestruktur skulle åpnes opp i størst mulig grad. Den nye «byen» er nyskapende, og godt tilpasset de gamle industribyggene med tanke på proporsjoner, geometri og fargebruk. Utbygger har hatt særlig fokus på universell utforming, dette har gitt gode løsninger både inne og ute. På tross av utfordringene tomten og området rundt ga, har arkitekt og utbygger på en elegant måte gitt området en unik utforming.

Det er vist stor kreativitet og vilje til å bruke nye fasadeløsninger, i dette prosjektet har arkitekt og utbygger valgt å bruke såkalt fiberbetong (glassfiberarmerte betongelementer) i fasadene. Denne typen fasademateriale har ikke vært mye brukt i Norge tidligere, i dette prosjektet har arkitekten utviklet arkitekturen og utnyttet potensialet i fiberbetongen. Elementenes presise fuger og skarpe hjørner tilfører prosjektet gode arkitektoniske kvaliteter.

Vulkan Søndre kvartal har et uttrykk som gir hvert av byggene en individuell signatur, den oppdelte fasaden spiller i harmoni med den gamle eksisterende bygningsmassen. Rundt hvert hjørne ser en noe nytt, nøye avstemt fra begge sider. Arkitekt har sammen med sine rådgivere og leverandør i detalj tilpasset hvert element. Alle fuger er plassert naturlig og fungerer godt ved alle hjørnetilpassinger.

Bruk av glassfiberarmerte betong slik det er gjort i Vulkan kvartalet medfører en betydelig reduksjon i materialbruk. Fasadeelementer av glassfiberarmerte betong er vesentlig lettere enn fasader utført med tradisjonelle betongelementer. Betongelementleverandøren har brukt store ressurser på å dokumentere fasadematerialets miljømessige egenskaper, dette går på viktige egenskaper som fargeekthet, egenskaper i forhold til klima og mekanisk slitasje i tillegg til deklarering av utslipp av klimagasser i produksjonsfasen.

Juryens begrunnelse:
Vulkan er et unikt prosjekt der en har tatt i bruk nye materialer og utnytter produktet glassfiberarmerte betong på unik måte. Fasadene er spennende utformet der alle overganger er nøye gjennomtenkt og presist utformet. Området ved Akerselven er tilført en unik bebyggelse som gjør kvartalet attraktivt både for næringsvirksomhet, byrom og som boområde.

På bakgrunn av dette har juryen besluttet at betongelementprisen for 2012 skal tildeles Niels Torp AS arkitekter for deres arbeid med Vulkan Søndre kvartal.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: