Melding om endring for Betongindustridagene 2022

Forutsetningene for å få til Betongindustridagene (fysisk) på den måten vi ønsker er ikke til stede pr 21 desember, det er også usikkert om forutsetningene blir bedre etter årsskiftet.

Bakgrunn

Folkehelseinstituttet vurderer at det er stor sannsynlighet for en økende epidemi i landet i perioden desember–januar, og at denne økningen er stor. Økningen vil sannsynligvis fortsatt være størst blant uvaksinerte barn og unge, men det kan også komme økning blant vaksinerte voksne. Det er imidlertid uvaksinerte middelaldrende og vaksinerte og uvaksinerte eldre som blir så syke at de må på sykehus. Se mer om vurderingen her: 

Vi får meldinger fra medlemsbedrifter og andre samarbeidspartnere om at det er innført reise- og møterestriksjoner internt. Radisson BLU Hotels/Park Inn har som følge av de nasjonale restriksjonene innført et tak på antall deltagere, maksimalt 50 personer. Der alle må sitte på tilviste og merkede plasser, det gis ikke mulighet for mingling/utstillinger og sosiale aktiviteter der deltagerne er i bevegelse. Videre er det innført forbud mot servering av alkoholholdige drikker som del av middag. Reiserestriksjoner gjør det vanskelig å passere nasjonale grenser.

Vurdering

Vår samarbeidspartner Radisson BLU Hotels/Park Inn sin vurdering er at det er usikkert om restriksjonene fjernes delvis eller helt mot slutten av januar, på bakgrunn av dette – og Betongindustridagenes egenart er de enige i at tiltakene vil gi store begrensninger på arrangementet dersom det gjennomføres. Det er også hotellets vurdering at det ikke vil være mulig å få til utstillinger/stands og skape den sosiale og kollegiale dimensjonen som er Betongindustridagenes signatur.

Det er Betongelementforeningens vurdering at Betongindustridagene ikke kan gjennomføres på tradisjonell måte, i tillegg er det vår oppfatning at det er ganske sikkert at nåværende restriksjoner ikke er fjernet (helt) mot slutten av januar 2022. Vi observerer også at NHO her meldt at Årskonferansen som skulle gjennomføres i januar er flyttet til mai. BEF kan ikke gjøre tilsvarende da vår studietur til Kristiansand gjennomføres helt i begynnelsen av juni. 

Tilråding og beslutning

Forutsetningene for å få til Betongindustridagene (fysisk) på den måten vi ønsker er ikke til stede pr 20 desember, det er også usikkert om forutsetningene blir bedre etter årsskiftet. Betongindustridagene for 2021 ble gjennomført digitalt, der hovedmøtet gikk på fastsatt dato mens seminarene ble spredt over noen uker. Selv om møteplassen for leverandørindustrien, den sosiale og kulturelle dimensjonen ikke er godt nok dekket gjennom digitale Betongindustridagene er digital gjennomføring det beste alternativet i den situasjonen samfunnet er i akkurat nå.  

Betongelementforeningens styre beslutter på bakgrunn av dette at Betongindustridagene 2022 blir digitale, der hovedmøtet gjennomføres 27. januar 2022, med minst et fagseminarer samme dag, eller dagen før. Øvrige seminarer spres over noen uker.

Deltagelse på betongindustridagene vil bli gratis. Assosierte partnere vil få tilbud om å gjennomføre egne webbaserte seminarer som promoteres via vår webside, der Foreningen bistår med promotering i sosiale medier og vårt nettverk ellers.  Også dette uten kostnader.   

Alle som allerede er påmeldt vil bli flyttet over til de digitale Betongindustridagene, vår webside oppdateres rett på nyåret.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: