Betongindustridagene - nominasjon av kandidater til bransjens prise

I forbindelse med Betongindustridagene 2022 skal det deles ut priser til bedrifter og enkeltpersoner som har markert seg på en positiv måte for bransjen, byggenæringen og samfunnet.

Vi har gleden av å invitere deg/dere til å nominere kandidater, man kan også nominere seg selv/egen bedrift. Under hver pris står det listet opp noen nøkkelord vi tror beskriver det som kan premieres, dere står fritt til å vektlegge andre viktige egenskaper/resultater etc. Nominasjonen må begrunnes kort og konsist, alle nominasjoner behandles konfidensielt. Juryen for prisene offentliggjøres samtidig med prisutdeling.

Frist for nominasjon er 16 desember 2021

Årets betongelementfabrikk 2022 (til en bedrift)

 • Bidrar til innovasjon, utvikling og kunnskapsvekst
 • Viser skaperevne, endringsvilje og tilpasningsdyktighet
 • Bidrar til en mer miljøvennlig produksjon i et samfunnsperspektiv

Årets montasjeentreprenør 2022 (til en bedrift)

 • Gjør en særskilt innsats på helse, miljø og sikkerhetsarbeide
 • Bidrar til innovasjon, utvikling og kunnskapsvekst
 • Viser skaperevne, endringsvilje og tilpasningsdyktighet
 • Bidrar til en mer miljøvennlig produksjon i et samfunnsperspektiv

Betongindustriens miljøpris 2022 (til en bedrift)

 • Bidrar til innovasjon, utvikling og endringer som gir bransjen bedre klimagassfotavtrykk
 • Skaper entusiasme og skaperkraft rundt klima og miljøspørsmål i egen bedrift og i bransjen
 • Er engasjert i samfunnsdebatten på klima og miljøspørsmål
 • Samarbeider/arbeider opp mot viktig deler av industrien for å redusere deres klimagassfotavtrykk
 • Er engasjert i standardiseringsarbeid som fremmer miljøinnovasjon

Ambassadørprisen 2022 (til en person)

 • Har vært/er en god ambassadør for bransjen gjennom siste år, i media eller i fagmiljøet
 • Profilerer næringen og industriell bygging på en positiv måte
 • Kunnskapsformidler
 • Arbeider aktivt med kommunikasjon og samfunnskontakt

HMS prisen 2022  (til en person)

 • Gjør en særskilt innsats på helse, miljø og sikkerhetsarbeide
 • Bidrar i byggenæringens sikkerhetsarbeide på en måte som bransjen er tjent med
 • Skaper nye prosjekter/ideer som gir sikkerhetsgevinst
 • Arbeider med helse, miljø og sikkerhetsarbeide på en måte som skaper bredt engasjement

Betongindustriens teknologipris (til en person)

 • Gjør en særskilt innsats på teknologifeltet
 • Bidrar i byggenæringens arbeide med digitalisering på en måte som bransjen er tjent med
 • Skaper nye prosjekter/ideer som gir bransjen fortrinn
 • Arbeider med teknologi på en måte som skaper bredt engasjement  

Nominasjoner sendes på mail til betongelement@bnl.no

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: