Forslag til krisepakke for Bygg-, Anleggs- og Eiendomsnæringen

I regi av BNL har hele næring samlet seg og arbeidet frem et forslag til en tiltakspakke som ble oversendte politiske myndigheter 22.03.20

Bygg, anleggs- og eiendomsnæringen sysselsetter bortimot 358 000 ansatte, noe som utgjør nesten 25% av de sysselsatte i Norge. På lik linje med andre sektorer trenger bygg, anleggs- og eiendomsnæringen hjelp fra Staten for å komme seg gjennom koronakrisen. Adm. dir. Per Jæger i Boligprodusentenes Forening ble satt til å lede arbeidet, og adm. dir Jøns Sjøgren i Byggevareindustriens Forening bidro aktivt i sekretariatsarbeidet med å få på plass krisepakken BNL oversendte politiske myndigheter 22.03.20.

Kort oppsummert er det behov for følgende tiltak:
  • Sørge for å holde mannskap og utstyr i produksjon
  • Sikrer likviditetssituasjonen på kort sikt
  • Styrker offentlige oppdragsgivere for å holde hjulene i gang
  • Stimulerer etterspørselssiden på kort og lengre sikt
  • Treffer alle ledd i verdikjeden
  • Opprettholde produksjons- og leveringsevne av byggevarer
  • Sikre og styrke fagopplæring

Byggevareindustriens Forening jobber nå aktivt for at myndighetene følger opp forslagene i tiltakspakken. 

Les mer om krisepakken og tiltakene på BNL sin egen hjemmeside
Se innspillet som er oversendt politiske myndigheter søndag 22.03.2020 (vedlegg)

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: