Den tredje store krisepakken

Stortinget ble i dag enige om den tredje store krisepakken. Pakken inneholder blant annet midler for å holde hjulene i gang gjennom offentlige prosjekter samt kontantstøtte til bedrifter for å dekke løpende faste kostnader.

Av tiltak i tilknytning til byggenæringen og byggevareindustrien kan følgende tiltak nevnes.

  • Styrke kommuner og fylkeskommuner med 5 milliarder, der rundt 1 milliard skal brukes til å sikre kollektivtransport i fylkene. Midlene vil bidra til økt aktivitet i bl.a byggenæringen gjennom større og mindre prosjekter
  • Igangsetting av vedlikeholdsprosjekter innenfor jernbane, vei, flom- og rassikring tilsvarende opp mot 1 milliard kroner.
  • 400 millioner til kompetansetilbud og opplæring av permitterte og arbeidsledige. Mesteparten av dette vil gå gjennom fylkeskommunen gjennom bedriftsopplæring
  • Øke Husbankens låneramme med fem milliarder, og vurdere ytterligere utvidelse etter behov
  • Mer av pengene i Autopass-ordningen skal bli i bedriftene
  • Fritak for kvoteplikt i ikke-kvotepliktig sektor
  • Forbedre avskrivingssatsene så det blir mer lønnsomt å investere for industrien
  • Kontantstøtte til bedriftene på 20 milliarder i måneden ut mai. Det jobbes nå med detaljene for denne ordningen, og disse vil etter planen presenteres fredag 3.april.
  • Stortinget ber regjeringen fremskynde en investeringsbeslutning for karbonfangst- og lagring og presentere dette senest statsbudsjettet 2021.

Ytterligere informasjon om pakken kan leses på NHOs sider.

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: