Betongelementforeningen

Innhold

Ikke grunnlag for å si at tre er mer miljøeffektivt enn betong

Det er ikke grunnlag for å hevde at tre er mer miljøeffektivt enn betong. En fersk forskningsrapport fra Østfoldforskning viser at betong er det mest klimaeffektive valget for høye bygg, rapporten ble overrakt klima- og miljøminister Ola Elvestuen under Arendalsuka 2019.

På oppdrag fra Betongelementforeningen har Østfoldforskning i samarbeid med Arcon Prosjekt AS (og Aas Jacobsen AS med uavhengig kontroll), utarbeidet klimagassregnskap for bærekonstruksjoner til kontorbygg i hovedmaterialene krysslimtre og prefabrikkerte betongelementer. Grunnflatene er 50,4 x 15,9 m (801 m2) og analysen omfatter tre ulike byggehøyder. I tillegg er det tatt utgangspunkt i to lokasjoner for kontorbygget; Trondheim og Kristiansand for å se effekt av klimagassutslipp knyttet til transport av materialene.

Østfoldforskning konkluderer med at det ikke er empirisk grunnlag for å hevde at tre er mer miljøvennlig enn betong. Rapporten viser at betong er mer klimaeffektiv jo høyere bygget er.

De teoretiske beregningene omfattet materialmengder for ekvivalente funksjoner (dekke, lyd, brann). Analysen omfattet ikke klimaskall og fasadesystem, ikke-bærende skillevegger (cellestruktur i kontorarealene, skillevegger etc.) og tekniske fag (ventilasjon, varme, sanitær og elektro) da dette ansees å være uavhengig av type bærende konstruksjon. For å sikre at konstruksjonene er sammenlignbare med samme funksjon, dimensjonert i henhold til de krav som stilles og som representerer dagens praksis, ble Arcon Prosjekt AS engasjert til å utføre teoretiske beregninger av en kontorbygning i 4, 8 og 16 etasjer i hovedmaterialene tre og betong. Videre ble Østfoldforskning engasjert til å utføre klimagassberegninger basert på Arcon Prosjekts masseberegninger. Konstruksjonene ble antatt plassert både i Trondheim og Kristiansand for å synliggjøre i hvilken grad transport til byggeplass bidrar til klimagassregnskapet for konstruksjonene. Datagrunnlag for beregninger av klimagassutslipp var miljødeklarasjoner (Environmental Product Declarations – EPD) for de ulike materialene som inngikk i konstruksjonene.

Klimagassberegningene ble utført i to faser der betongelementprodusentene bidro med data ved bruk av deres EPD-generator. I fase en ba forskerne fire betongelementprodusenter leverte EPDer for de produktene som var spesifisert for byggene. Basert på data fra disse fire produsentenes produkter ble det utviklet et gjennomsnitt for «typiske betongprodukter» der en nødvendigvis ikke har et miljøkrav til leveransen. I fase to ble produsentene mer involvert i prosjektet og gjennom dialog om hvordan de kunne levere produkter med lavere klimagassutslipp ble det utarbeidet et optimalisert klimagassregnskap. I begge fasene sammenlignet man med tilsvarende konstruksjon i massivtre.

Funnene samsvarer med funn i to Svenske studier (på boligbygg og konsept for etasjeskille).

Last ned rapporten her.

Last ned sammendrag av rapporten her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: