Betongelementforeningen

Innhold

Workshop : Seismisk prosjektering av prefab. Konstruksjoner / Hybride konstruksjoner i DCL og DCM

Bruk av betongelementer i norsk byggevirksomhet har utviklet seg sterkt for bygg med ulike formål. Norsk Jordskjelvteknisk Forening (NJF) har i samarbeid med Betongelementforeningen (BEF) utarbeidet for første gang en praktisk workshop som ønsker å heve kompetansen i både seismiske analyser og dimensjonering av betongelement og hybride konstruksjoner.

Siden innføring av Eurokode 8 i 2010, er seismiske beregninger blitt en del av byggevirksomheten i Norge. Det har vært flere kurs innen Eurokode 8 og seismisk prosjektering for stålkonstruksjoner i flere år, og dermed er det riktig å anta at generelle kunnskapen om grunnleggende konsept i jordskjelvteknikk (både analysemetoder og dimensjoneringsregler) som er vesentlig for et fornuftig bæresystem, og robust konstruksjon er til stede hos mange.

Da er dette kurset et steg videre, og skal gi praktiske råd og beregningseksempler for dimensjonering innen DCL og DCM, og derfor arrangeres dette som workshop med gruppearbeid. På den måte utbytte av kurset er mye høyere, og alle får en aktiv kommunikasjon underveis og det blir mange gode aha følelser, og etter kurset kan man utnytter lærdommen i hverdagen.

Workshop går over to dager.

I løpet av dag 1, går vi sammen gjennom en del teori med praktiske råd innen Eurokode 8, utformings regler for valg av fornuftig bæresystem som minimaliserer uønskede effekter, seismiske fuge (når og hvordan), beregningsmetoder og analyser, feilsøking i beregningsmodellen, gjennomgang og forståelse av resultater, og dimensjoneringsregler for både lav duktil (DCL) og medium duktil (DCM) konstruksjoner.

 

Dag 2 fokuserer på praktisk dimensjonering og tekniske løsninger, via gruppearbeid og gjennomføre beregninger. Det er vel viktig med tips og triks for modellering, og feilsøking av beregningsmodellen før man kan utføre prosjekteringen. Jord-konstruksjonssamvirke beregning har enorm effekt i dynamisk oppførselen av konstruksjonene og har store innflytelser på dimensjoneringen og blir diskutert.

Dagen fortsettes med praktisk gruppearbeid med dimensjonering av Hybride Konstruksjoner. Da er hovedtema i dag 2 å gjennom dimensjonering i både lav duktil og duktile situasjon.

Hvem er arrangementet for?

Kurset egner seg for alle som prosjekterer konstruksjoner i Norge, og spesielt for rådgivende konsulenter innenfor byggeteknikk, entreprenører og arkitekter som har noe erfaring i seismiske beregninger.

Kurset kan være nyttig også for ingeniører med begrenset kunnskap innen jordskjelvteknikk.

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: