Betongelementforeningen

Innhold

Seminar for Prefabrikkerte brubjelker

  • 21. aug 2019Kl. 11:00
  • Gardermoen(Oslo) 21. august Værnes(Trondheim) 28. august
  • Pris 1.500+mva
  • Påmeldingsfrist 19. august

Håndbok V426 Prefabrikkerte brubjelker er forhåndsgodkjent og publisert av Vegdirektoratet.  Betongelementforeningen kjører nå 2 seminarer i Håndbok V426 Prefabrikkerte brubjelker.

Målgruppe: Folk som jobber med transport, montasje, produksjon og konstruksjon, prosjektering og salg/marked.

Forhåndsgodkjenningen omfatter formtegninger og armeringstegninger av de prefabrikkerte betongbjelkene. Brukonstruksjonen må prosjekteres, kontrolleres og godkjennes i henhold til kravene i vegnormalen N400 Bruprosjektering, men forhåndsgodkjenningen av bjelkene legger til rette for en forutsigbar, rasjonell og effektiv prosess i alle ledd. Veiledningen bidrar også til en mer ensartet bransjepraksis. Se veiledningen her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: