Betongelementforeningen

Innhold

A2 - Videregående opplæring i betongteknologi-Gardermoen

  • 25. mar 2019til 28. mar 2019
  • Gardermoen Airport Hotell
  • Fabeko og BEF medlem 9.000,- Ikke medlem 10.000,- Pluss mva
  • Påmeldingsfrist 10. mars 2019
Bakgrunn

Kurset er andre trinn på kompetansestigen til laborant, blandeverkfører, produksjonsleder eller kontrolleder innen produksjon av betong i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206.

Målgruppe

Personell som skal bli laboranter, blandeverkoperatører, eller ha overordnet ansvar for produksjon eller kvalitetsdokumentasjon av betong i henhold til NS-EN 206.

Læringsmål

Kurset gir videregående opplæring i materialegenskaper, tilslag, bindemidler (sement, silika, flyveaske, slagg) og tilsetningsstoffer. Kurset gir i tillegg gjennom laboratorieøvelser, innføring og forståelse av prøvetaking og analyse av ferskbetong og behandling av prøvematerialet. Kurset beskriver produksjonsutstyr, vedlikehold, kontroll og kalibrering av doserings og laboratorieutstyr. Gjennomgang av sentrale deler av NS-EN 206 er en rød tråd i kurset.

Forkunnskaper

Kurset krever at man har gjennomført opplæring til A1. Kurset krever ingen forkunnskaper men det er en fordel å ha erfaring fra laboratoriearbeid eller produksjon av betong eller å ha kunnskap til produksjonsgangen. Kunnskap innen prosessorfaget vil være en stor fordel da stort sett all betongproduksjon er automatisert gjennom datastyring.

Kursets varighet

Kurset går over 4 dager inkludert eksamen. Kurset har 3 forelesningsdager og 1 dag på laboratorium.

Lærebøker/kurskompendium

Følgende lærebøker/kurskompendium legges til grunn for kurset:

1.Betongelementforeningen kurskompendium-deles ut på kurset 

2.NS-EN 206 -må medbringes av kursdeltagerne

  • I forbindelse med kurset må deltakerne ha tilgang til følgende standard:

    NS-EN 206:2013+A1:2016+NA:2017 Betong – Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar.

    Denne kan kjøpes på: www.standard.no

Arbeidskrav

Det kreves tilstedeværelse på kurset og deltakelse i alle gruppeoppgaver underveis i kurset.

Sluttvurdering

Kurset avsluttes med 3 timers skriftlig eksamen. Alle skrevne og trykte hjelpemidler er tillatt. Ved særskilte vilkår, som ved lese- og skrivevansker, kan eksamenstiden utvides eller eksamen tilrettelegges på annet vis. Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs med bestått eksamen. Ved ikke bestått eksamen, kan ny eksamen gjennomføres ved et senere kurs eller etter nærmere avtale med sekretariatet i BOR.

Kompetansebevis utstedes av BOR når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger (utfylt personopplysningsskjema). De aktuelle kurser må gjennomføres i angitt rekkefølge.

Se hele rammeprogrammet og kompetansekrav fra BOR i link.

Kurset gir videregående opplæring i betongteknologi, deltagerne får en innføring i resepter, reseptutvikling, leveranse- og ytelseskrav for fersk og herdet betong. Kursdeltagerne lærer og om fasthets-, eksponerings- og bestandighetsklasser. Kurset gir en grundig innføring i produksjonsstandarden NS-EN 206 samt opplæring i prøvetagning av fersk betong, krav til rutiner for produksjonskontroll og yteselserklæring for fersk betong.

Laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder/kontrolleder ved betongproduksjon etter NS-EN 206

Kurset er godkjent av BOR-Betongopplæringsrådet.

 

Hotell

 

For booking av hotellrom, ta kontakt direkte med hotellet på: booking@gardermoen-airporthotel.no eller ringe på +47 63940800 Booking ref: Betongelementforeningen. Opplys om dato for deltakelse -Navn og telefonnummer til den som skal overnatte -Kortnummer og utløpsdato dersom gjesten forventer å ankommer hotellet etter klokken 18:00. Pris på 1170,- pr døgn for rom m/frokost og dagens middag. Rom betales ved utsjekk.

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: