Betongelementforeningen

Innhold

A1 - Grunnkurs i Betongteknologi -Gardermoen

  • 23. sep 2019til 26. sep 2019
  • Gardermoen Airport Hotell
  • Fabeko og BEF medlem 9.000,- Ikke medlem 10.000,- Pluss mva
  • Påmeldingsfrist 13. september 2019

Bakgrunn

Kurset er første trinn på kompetansestigen til laborant, blandeverkfører, produksjonsleder eller kontrolleder innen produksjon av betong i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206.

Hensikt

Tilrettelagt teoretisk opplæring og kompetanseheving av personell som utfører laboratoriearbeid, blandeoperasjoner eller står ansvarlige for produksjon eller kvalitetsdokumentasjon av produsert betong, for å tilfredsstille bedriftenes og kundens behov samt standardens krav til kompetanse.

Målgruppe

Personell som skal bli laboranter, blandeverkoperatører, eller ha overordnet ansvar for produksjon eller kvalitetsdokumentasjon av betong i henhold til NS-EN 206.

Læringsmål

Kurset gir en grunnleggende innføring i materialkunnskap på betongens delmaterialer, tilslag, bindemidler (sement, silika, flyveaske, slagg) og tilsetningsstoffer. Kurset gir i tillegg gjennom laboratorieøvelser, innføring og forståelse av prøvetaking og delmaterialenes innvirkning på betong. Kurset beskriver produksjonsutstyr samt vedlikehold, kontroll og kalibrering av doserings og laboratorieutstyr. 

Forkunnskaper

Kurset krever ingen forkunnskaper men det er en fordel å ha erfaring fra laboratoriearbeid eller produksjon av betong eller å ha kunnskap til produksjonsgangen. Kunnskap innen prosessorfaget vil være en stor fordel da stort sett all betongproduksjon er automatisert gjennom datastyring.

Kursets varighet

Kurset går over 4 dager inkludert eksamen den siste dagen. Kurset har 3 forelesningsdager og 1 dag på laboratorium. 

Lærebøker/kurskompendium

Følgende lærebøker/kurskompendium legges til grunn for kurset:

1.Betongelementforeningen kurskompendium-deles ut på kurset 

2.NS-EN 206 -må medbringes av kursdeltagerne

  • I forbindelse med kurset må deltakerne ha tilgang til følgende standard:

    NS-EN 206:2013+A1:2016+NA:2017 Betong – Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar.

    Denne kan kjøpes på: www.standard.no

Arbeidskrav

Det kreves tilstedeværelse på kurset og deltakelse i alle gruppeoppgaver underveis i kurset. 

Sluttvurdering

Kurset avsluttes med 3 timers skriftlig eksamen. Alle skrevne og trykte hjelpemidler er tillatt. Ved særskilte vilkår, som ved lese- og skrivevansker, kan eksamenstiden utvides eller eksamen tilrettelegges på annet vis. Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs med bestått eksamen. Ved ikke bestått eksamen, kan ny eksamen gjennomføres ved et senere kurs eller etter nærmere avtale med sekretariatet i BOR.

Kompetansebevis utstedes av BOR når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger (utfylt personopplysningsskjema). De aktuelle kurser må gjennomføres i angitt rekkefølge.

Se hele rammeprogrammet og kompetansekrav fra BOR i link.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: