Facebook Twitter    
En selvstendig bransjeforening for norske produsenter av betongelementer til bygg og anlegg.
Søk i betongelementboken
Abonner på vårt nyhetsbrev

Du er her: Hovedside/ Om oss/ Nyheter/ Felles/ Medlemsmøte BEF 2017/ 
Medlemsmøte BEF 2017
24.11.2016
Programmet for medlemsmøte 2017 er nå klart. Vi har flere spennende foredragsholdere og har som tidligere lagt opp til relevante fagseminarer i forkant av hovedmøtet. Benytt sjansen til faglig oppdateringer og møte med gode bransjekollegaer. Møte holdes på Park Inn Oslo Airport rett ved terminalen på Gardermoen som tidligere.

 Program

Seminarene går fra 10:00 til 14:30, Plenumsmøtet starter kl 15:00 den 26. januar og har mange interessante foredrag. Møtet etterfølges av middag med utdelig av priser. Fredag den 27. jan avsluttes kl 11.30 med lunsj.

Tema for hovedmøtet

Audun Harridsleff ønsker velkommen til medlemsmøtet 2017

Det grønne skiftet ble årets nyord i 2015. - Men denne omstillingen har mange bedrifter vært i gang med lenge, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Det grønne skiftet representerer muligheter for norske bedrifter.

Harald Vaagaasar Nikolaisen leder Statsbygg, som er byggherre og rådgiver for forvaltning og bruk av statens bygningsmasse. Hvilke utfordringer vil norges største byggherre gi betongindustrien i det grønne skiftet?

Hvordan kan det grønne skiftet operasjonaliseres? Bjørn Erik Øye fra Prognosesenteret diskuterer betongindustrien og mulighetene i en dreining fra volumfokus til miljøfokus.

Silje Ytterdal fra Jernbanverket  gir et foredrag om betongelementfabrikken som bidrar til å realisere Norges største samferdselsprosjekt. 

Espen Daaland fra Block Berge Bygg AS forteller om erfaringene fra oppføringen av Sr Banks nybygg, bygget er ført opp i tre og betong og rommer 700 arbeidsplasser. 

Invisible Connections har innovasjon som forretningside, smarte innovasjoner bidrar til høyere kvalitet.

På dag to vil vi gå gjennom Foreningens aktiviteter i 2017. Bygg med demonterbare hulldekker. Den nye veilederen for SHA-plan er her. Norsk Eiendom, Statsbygg, Forsvarsbygg, Jernbaneverket og Statens Vegvesen har utarbeidet veilederen. En gjennomgang av årsakene til ulykker i bygg og anlegg, kunnskap om årsaker er en viktig del av forebyggingsarbeidet. 

Seminarene

For detaljer og beskrivelser, se de enkelte linkene eller direkte i kurskalenderen 

For påmelding trykk på link under.

 https://event.nho.no/skjema/?event=6710

© Betongelementforeningen. Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo. E-post: betongelement@bnl.no. Telefon: 23 08 75 00.

Utviklet i samarbeid med Informatics@net