Facebook Twitter    
En selvstendig bransjeforening for norske produsenter av betongelementer til bygg og anlegg.
Søk i betongelementboken
Abonner på vårt nyhetsbrev

Du er her: Hovedside/ Kurs og seminarer/ Kurskalender/ A1 - Grunnkurs i Betongteknologi - Gardermoen/ 
A1 - Grunnkurs i Betongteknologi

Bakgrunn

Kurset er første trinn på kompetansestigen til laborant, blandeverkfører, produksjonsleder
eller kontrolleder innen produksjon av betong i henhold til krav til kompetanse
i NS-EN 206. 

Målgruppe

Personell som skal bli laboranter, blandeverkoperatører, eller ha overordnet ansvar for
produksjon eller kvalitetsdokumentasjon av betong i henhold til NS-EN 206. 

Læringsmål

Kurset gir videregående opplæring i materialegenskaper,
tilslag, bindemidler (sement, silika, flyveaske, slagg) og tilsetningsstoffer.
Kurset gir i tillegg gjennom laboratorieøvelser, innføring og forståelse av
prøvetaking og analyse av ferskbetong og behandling av prøvematerialet. Kurset
beskriver produksjonsutstyr, vedlikehold, kontroll og kalibrering av doserings
og laboratorieutstyr. Gjennomgang av sentrale deler av NS-EN 206 er en rød
tråd i kurset.

Forkunnskaper

Kurset krever at man har gjennomført opplæring til A1

Kurset krever ingen forkunnskaper men det er en fordel å ha erfaring fra
laboratoriearbeid eller produksjon av betong eller å ha kunnskap til
produksjonsgangen. Kunnskap innen prosessorfaget vil være en stor fordel da
stort sett all betongproduksjon er automatisert gjennom datastyring.

Kursets varighet

Kurset går over 4 dager inkludert eksamen den siste
dagen. Kurset har 3 forelesningsdager og 1 dag på laboratorium.

Lærebøker/kurskompendium

Følgende lærebøker/kurskompendium legges til grunn
for kurset:

  1. Betongelementforeningen kurskompendium
  2. NS-EN 206 

Arbeidskrav

Det kreves tilstedeværelse på kurset og deltakelse i
alle gruppeoppgaver underveis i kurset.

Slutturdering

Kurset avsluttes med 3 timers skriftlig eksamen.
Alle skrevne og trykte hjelpemidler er tillatt. Ved særskilte vilkår, som ved
lese- og skrivevansker, kan eksamenstiden utvides eller eksamen tilrettelegges
på annet vis. Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs med bestått eksamen.
Ved ikke bestått eksamen, kan ny eksamen gjennomføres ved et senere kurs eller
etter nærmere avtale med sekretariatet i BOR.

Kompetansebevis utstedes av BOR når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger (utfylt personopplysningsskjema). De aktuelle kurser må gjennomføres i angitt rekkefølge.

Se hele rammeprogrammet og kompetansekrav fra BOR i link under.

 


« Tilbake
Kurspåmelding
Dato: 09.10.2017-12.10.2017
Pris: Medlem BEF/FABEKO 7200 +mva Andre 8200+mva Dagpakke 450+mva pr dag tilkommer
Sted: Quality Airport Hotell Gardermoen
© Betongelementforeningen. Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo. E-post: betongelement@bnl.no. Telefon: 23 08 75 00.

Utviklet i samarbeid med Informatics@net